A A A

Gynaecologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Afspraak maken add

Wilt u een afspraak maken op de op de polikliniek Gynaecologie / Verloskunde of heeft u een vraag? Dan belt u na verwijzing van uw huisarts of andere specialist naar telefoonnummer 0543 - 54 46 50.

Spreekuur buitenpoli Eibergen

Bij de buitenpoli in Eibergen kunt u terecht voor de spreekuren van verschillende specialismen. Ook gynaecologie valt hieronder. Op de pagina van de buitenpolikliniek Eibergen leest u op welke dag(en) er spreekuur wordt gehouden. U kunt via het secretariaat Gynaecologie een afspraak maken voor de buitenpoli in Eibergen.

Verpleegafdeling Gynaecologie add

De afdeling Gynaecologie is een onderdeel van de Vrouwkindeenheid (route 6.1). Hier worden de patiënten met een gynaecologische aandoening verpleegd. Meer informatie vindt u op de pagina over de verpleegafdeling Gynaecologie.

Voorlichtingsavonden add

In samenwerking met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Oost-Achterhoek worden verschillende voorlichtingsavonden georganiseerd omtrent zwangerschap en bevallen in het SKB. Via de website van het Verloskundig Centrum Achterhoek kunt u de agenda bekijken en zich aanmelden voor de voorlichtingsavonden.

Team Gynaecologie add

Lauren Bullens (BIG 99913655601)

Ik ben opgegroeid op het Brabantse platteland. Na mijn studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik mijn opleiding tot gynaecoloog grotendeels doorlopen in het Máxima Medisch Centrum. Tijdens de laatste jaren van mijn opleiding heb ik me verdiept in de urogynaecologie in het Catharina ziekenhuis, Rijnstate en in het Máxima Medisch Centrum. Urogynaecologie gaat over bekkenproblemen zoals bijvoorbeeld pijn, verzakkingen en urineverlies. Mijn focus ligt dan ook het meest op bekkenbodemproblemen.

In 2018 ben ik aan de Technische Universiteit in Eindhoven gepromoveerd op het proefschrift ‘Management of fetal distress during term labor’. Hierbij heb ik gekeken naar behandelingen voor dreigend zuurstofgebrek van de baby tijdens de bevalling. Naast mijn passie voor gynaecologie en wetenschap ben ik erg geïnteresseerd in het thema duurzaamheid. Dit wil ik zowel op persoonlijk vlak, als op professioneel vlak uitdragen. Ik ben dan ook lid van de projectgroep Gynae Goes Green, een projectgroep van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG). Deze groep heeft als doel het duurzaam werken binnen de gynaecologie te bevorderen. Sinds juli 2020 ben ik werkzaam als gynaecoloog in het SKB.

Lotte van Dijk (BIG 19910368601)

Mijn studie geneeskunde heb ik gevolgd aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna heb ik mij als gynaecoloog gespecialiseerd in het Universitair Medisch Centrum van Maastricht, het VieCuri in Venlo en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Sinds juli 2018 werk ik als gynaecoloog op de afdeling gynaecologie en verloskunde in het SKB. Als gynaecoloog werk ik hier in teamverband op de verloskamers, de polikliniek en de operatiekamer. Mijn speciale aandachtsgebieden binnen de gynaecologie zijn de minimaal invasieve chirurgie (kijkoperaties) en de benigne gynaecologie, waaronder bloedingsproblemen. Ik streef ernaar om de patiënt op haar gemak te stellen bij het bespreken van haar (intieme) probleem en in samenspraak met haar een passende oplossing te vinden, zodat zij tevreden de spreekkamer kan verlaten.

Mark van der Gaast (BIG 79045638801)

Ik ben geboren in Friesland, opgegroeid in Den Helder en op Texel. Na geneeskunde gestudeerd te hebben in Amsterdam, ben ik fertiliteitsarts geworden in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam, waar ik onder leiding van N. Macklon en professor B. Fauser gepromoveerd ben. Tijdens mijn promotie ben ik gestart met mijn opleiding tot gynaecoloog in het Erasmus MC en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Mijn differentiatie bekkenbodemproblematiek heb ik in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht gedaan.

Ik heb kort gewerkt in Vlaardingen en Tilburg waarna ik zeven jaar met heel veel plezier heb gewerkt in het Havenziekenhuis in Rotterdam. Sinds november 2018 werk ik met hetzelfde plezier in het SKB in Winterswijk. De specialisten kennen elkaar en weten van elkaar wat de sterke punten zijn, waardoor de zorg goed op de patiënt afgestemd kan worden. Verder ben ik lid van de commissie kwaliteitsdocumenten van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) waarbij ik actief betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van drie landelijke richtlijnen.

Ik ben een gynaecoloog met brede interesse en brede inzetbaarheid, met een kritische en leergierige instelling en de focus op benigne afwijkingen en het gezond ouder worden van de vrouw. Ik wil graag goede zorg leveren waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren en informatievoorziening naar de patiënt op een hoog niveau. Naast een open houding ten aanzien van nieuwe onderzoeks- en behandelingstechnieken, vind ik een open en prettige sfeer belangrijk waarin de patiënt zich op haar gemak voelt en alles kan bespreken wat haar dwars zit.

Natasja van Loenen (BIG 99044327701)

Na mijn studie geneeskunde in Rotterdam heb ik een aantal jaren gewerkt als arts (niet in opleiding) op verschillende afdelingen gynaecologie / verloskunde. Van 1998 tot 2005 ben ik (deels parttime) opgeleid tot gynaecoloog in het Ikazia ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (toen nog Dijkzigt). Als een van de laatste Rotterdamse opleidingsassistenten ben ik zonder differentiatie allround opgeleid.Ik heb kort gewerkt in Vlaardingen en in Apeldoorn om vervolgens in 2007 te starten in het SKB. In het begin werden alle werkzaamheden allround verricht door alle gynaecologen, maar in de loop van de jaren zijn we meer met aandachtsgebieden gaan werken in dit kleinschalige Achterhoekse ziekenhuis. Mijn aandachtsgebied is de verloskunde waarbij wij streven naar kwalitatief goede en veilige zorg voor moeder en kind.

Odette Rijsdijk (BIG 19066278801)

Ik ben opgegroeid in Dordrecht. Mijn studie geneeskunde heb ik aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Hierna heb ik mijn opleiding tot gynaecoloog doorlopen in het VieCuri MC in Venlo, het Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Tijdens mijn laatste opleidingsjaren heb ik mij verdiept in de voortplantingsgeneeskunde en de benigne gynaecologie – goedaardige aandoeningen, zoals menstruatieklachten. Na mijn opleiding heb ik één jaar als gynaecoloog in het MUMC+ gewerkt. We zijn daarna met het hele gezin voor 2,5 jaar naar Zwitserland verhuisd. Daar heb ik met veel plezier gewerkt als gynaecoloog in het Regionalspital Emmental.

Sinds augustus 2020 werk ik als gynaecoloog in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Hier werk ik in een team van specialisten, verloskundigen, verpleegkundigen en assistenten op de polikliniek, operatiekamer en verloskamer. Ik heb bewust gekozen voor een kleinschalig ziekenhuis vanwege de persoonlijke aandacht voor de patiënt, de korte lijnen en het laagdrempelige contact met collega’s. Als gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde begeleid ik paren met een kinderwens waarbij het zwanger worden (nog) niet lukt. Omdat een onvervulde kinderwens vaak veel zorgen en onzekerheid met zich meebrengt, vind ik het belangrijk het paar persoonlijk te begeleiden met uitgebreide uitleg en zorg op maat.

Linda de Vries (BIG 39064587001)

Van 1998 tot en met 2005 heb ik geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens het coschap gynaecologie en verloskunde was ik direct enthousiast over het vakgebied. De diversiteit binnen zo’n klein deel van het lichaam spreekt mij enorm aan.

Na de opleiding tot arts reisde ik in 2007 voor vijf maanden naar de hoofdstad van Suriname om in het Diaconessenhuis in Paramaribo te werken als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist). Door het verschil in cultuur en werkwijze was dit een hele bijzondere ervaring. Na terugkomst in Nederland heb ik in verschillende ziekenhuizen als ANIOS gewerkt. Door deze werkervaring wist ik zeker dat ik in de toekomst gynaecoloog zou willen worden. Het was echter niet zo makkelijk om in Nederland een opleidingsplaats te krijgen. Na een oriënterend gesprek in het ziekenhuis van Goch in Duitsland, heb ik besloten de grote sprong in het diepe te wagen. In de periode van 2010 tot en met 2015 heb ik de opleiding tot gynaecoloog in diverse ziekenhuizen in Nordrhein Westfalen afgerond.

Sinds december 2015 ben ik werkzaam als gynaecoloog in het SKB in Winterswijk. Ik heb ervoor gekozen om mij voornamelijk te richten op de verloskunde. Ik vind het een uitdaging om de zwangere samen met haar partner zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens zwangerschap en bevalling, zodat beide tevreden kunnen terugkijken op deze bijzondere periode in hun leven.

Aleid van der Wal (BIG 79040003401)

Na mijn studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden ben ik gespecialiseerd tot gynaecoloog in het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam (nu Erasmus Medisch Centrum). Vanaf 2001 ben ik gynaecoloog. Naast klinische werkzaamheden heb ik mij ook bezig gehouden met de implementatie van kwaliteitstrajecten in de zorg.

Sinds 2016 werk ik in het SKB in Winterswijk, dat in 2017 bestuurlijk fuseerde met het Slingeland Ziekenhuis tot Santiz. Ik werk met name op de verloskamers, polikliniek en poliklinische behandelkamer. Daar zie ik zowel de gynaecologische patiënten als de zwangere patiënten op afspraak, maar soms ook met spoed in de dienst. Door onderzoek, uitleg en voorlichting streef ik zoveel mogelijk naar ‘shared decision making’. Dit betekent dat we gezamenlijk aan een optimale oplossing van uw probleem proberen te werken. Het SKB draagt daar aan bij door laagdrempelig overleg en samenwerking met collega’s, met daarnaast een goed team van assistenten, verpleegkundigen en verloskundigen dat altijd paraat staat.

Bevallen in het SKB add

Wilt je je aanmelden voor de bevalling? Bel dan met telefoonnummer 0543 - 54 41 85. Je krijgt dan een verpleegkundige aan de lijn die je verder zal helpen. Klik op onderstaande links voor meer informatie over:


Let op: vanwege het coronavirus gelden er mogelijk aangepaste maatregelen. Ga voor de actuele informatie naar de pagina over het cornonavirus.

Interessante websites Gynaecologie add

Algemene websites met informatie, tips en steun:

arrow_back arrow_forward

Onze zorgverleners

N.T.V.M. van Loenen
N.T.V.M. van Loenen BIG 99044327701 Gynaecoloog
L.V. de Vries
L.V. de Vries BIG 39064587001 Gynaecoloog
M.H. van der Gaast
M.H. van der Gaast BIG 79045638801 Gynaecoloog
A. van der Wal
A. van der Wal BIG 79040003401 Gynaecoloog
J.E.W. van Dijk
J.E.W. van Dijk BIG 19910368601 Gynaecoloog
L. Bullens
L. Bullens BIG 99913655601 Gynaecoloog
O.E. Rijsdijk
O.E. Rijsdijk BIG 19066278801 Gynaecoloog
Praktische informatie
Route: 4.7
0543 54 46 50
Winterswijk
Wachttijd tot de eerste afspraak: 51 dagen
Eibergen
Wachttijd tot de eerste afspraak: 52 dagen
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij