A A A

Bezoek en bezoektijden

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Doe dan binnen 24 uur voor uw bezoek de digitale coronacheck.

Vanwege het coronavirus gelden er tijdelijk aangepaste maatregelen voor bezoekers: 

Spoedeisende Hulp
Twee bezoekers/begeleiders per patiënt.

Intensive Care/Cardio Care (IC/CC)
Eén bezoeker per patiënt tijdens de reguliere bezoekuren van de IC/CC. De reguliere bezoekuren van de IC/CC vindt u onderaan deze pagina. Tijdens één van de drie bezoekuren zijn er twee bezoekers per patiënt toegestaan. Welk bezoekuur dit is, bepaalt u zelf. Overleg eventueel met de (contactpersoon van de) patiënt welk bezoekuur u langskomt.

Verpleegafdelingen C1 (Cardiologie, Longgeneeskunde en Neurologie), D1 (Chirurgie, KNO, Plastische Chirurgie, Orthopedie en Urologie), D2 (Interne Geneeskunde) en afdeling Gynaecologie
Per dag mogen patiënten tijdens de bezoektijden twee bezoekers ontvangen, maar slechts één bezoeker tegelijk.  

Verloskamers
Er mogen maximaal twee personen bij een bevalling aanwezig zijn.

Kraamafdeling
De partner is 24 uur per dag welkom. Kinderen uit het eigen gezin mogen één keer per dag onder begeleiding van een ouder.

Kinderafdeling en Neonatologie

 • Beide ouders mogen op bezoek komen.
 • Helaas mogen broertjes en zusjes op dit moment niet op bezoek komen.
 • Als er meerdere kinderen op één kamer worden verpleegd, dan mag er één ouder per keer op bezoek komen i.v.m. het handhaven van 1,5 meter afstand.
 • Alle bezoekers blijven bij de patiënt op de kamer.
 • Wanneer de patiënt in een meerpersoons patiëntenkamer verblijft, mag één ouder/verzorger tegelijkertijd op bezoek komen. Zo kunnen we de 1,5 meter afstand blijven handhaven.


Terminale patiënten
mogen maximaal vijf bezoekers ontvangen. Niet meer dan drie bezoekers mogen tegelijk naar binnen. De eerste contactpersoon van de patiënt bepaalt welke vijf mensen dit zijn.

Reguliere bezoektijden

 • Maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 20.00 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdagen een extra bezoek van 10.45 tot 11.30 uur.

In overleg met de verpleegkundige kan er eventueel afgeweken worden van de bezoektijden.

Afwijkende bezoektijden

De volgende afdelingen kennen afwijkende bezoektijden

Intensive care/ Cardio care

Dagelijks van:

 • 10.45 - 11.30 uur voor de naaste familie
 • 15.30 - 16.30 uur
 • 18.45 - 19.45 uur

Dagbehandelingscentrum (route 7.5) en Dagbehandeling Interne Geneeskunde (DIG) (route 8.4)

Geen bezoek mogelijk

Verpleegafdeling 6.1 en 6.4 (Vrouw-kindeenheid)

 • Dagelijks van 14.30 tot 20.00 uur.
 • Zaterdag, zondag en feestdagen een extra bezoek van 10.45 tot 11.30 uur. 

Neonatologie en boxen: bezoektijden in overleg

Op de kinderunit en voor de kraamvrouwen is er voor de gezinsleden de gehele dag bezoek mogelijk in overleg met de verpleegkundigen.

Algemene bezoekregels

Wilt u een familielid, vriend of bekende bezoeken? U bent van harte welkom in het SKB. Bezoek van familie en vrienden betekent vaak een aangename onderbreking voor de patiënt. Toch kan bezoek erg vermoeiend zijn voor de patiënt. Bijvoorbeeld wanneer iemand net is geopereerd of een onderzoek heeft ondergaan. Ook voor de andere patiënten kan het bezoek belastend zijn. Daarom heeft SKB een aantal algemene bezoekregels opgesteld. Wij verzoeken u zich aan deze regels te houden.

 • Onderzoek, behandeling en verpleegkundige zorg gaan altijd voor. Vooral bij bezoek overdag kan het gebeuren dat degene die u wilt bezoeken niet op zijn of haar kamer is. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u met de patiënt of diens directe naasten af te stemmen wanneer een bezoek het beste schikt.
 • Kom met niet meer dan twee personen tegelijk. Overleg met familie en vrienden wie wanneer op bezoek gaat.
 • Houd rekening met de andere patiënten.
 • Bezoek uw familielid/bekende zoveel mogelijk buiten de kamers. Als de patiënt uit bed kan en de afdeling mag verlaten, kunt u bijvoorbeeld plaatsnemen in het restaurant van het ziekenhuis. Indien de patiënt ’s middags een afspraak heeft met een zorgverlener, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, vragen wij u om op de kamer te blijven.
 • Wilt u bloemen meenemen voor een patiënt? Kies dan voor een boeket van een wat kleiner formaat. In verband met hygiëne maakt het SKB gebruik van kartonnen vazen voor eenmalig gebruik. De kartonnen vazen zijn niet geschikt voor grote boeketten.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon kan geluidsoverlast veroorzaken. Wij vragen u daarom of u uw mobiele telefoon zo weinig mogelijk wilt gebruiken tijdens het bezoek.
 • Bij overlast door het bezoek van een andere patiënt, kan een verpleegkundige ondersteuning bieden. Spreekt u ons gerust aan.
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij