Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Organisatie

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en een buitenpolikliniek in Eibergen. Het huidige SKB is het ziekenhuis voor de Oost-Achterhoek. In het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen ongeveer 150.000 mensen. Het SKB is daarnaast een belangrijke werkgever in de regio. Bijna 1.100 medewerkers zijn in het ziekenhuis werkzaam: in de directe zorg en in ondersteunende diensten.

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van het ziekenhuis in overleg met het bestuur van de Medische Staf. De managers houden zich bezig met de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis.

Raad van Bestuur Santiz
mevrouw drs. J. (Jeltje) Schraverus, MHA. Voorzitter a.i.
mevrouw M. (Marja) Weijers. Lid (SKB)
de heer drs. E.L. (Erwin) Bomers. Lid (Slingeland)

Voor contact met de Raad van Bestuur kunt u een e-mail sturen naar: bestuurssecretariaat@santiz.nl

Raad van Toezicht 
de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter
de heer drs. Fr.C.A. Jaspers, vicevoorzitter
de heer drs. A.H.M. Catau
de heer drs. E. Heijink
mevrouw drs. M.C.V. Idema
mevrouw drs. D. Kampherbeek

Bestuur MSC (medisch specialistisch coöperatief Achterhoek)
M.J. Wamelink, radioloog, voorzitter
P.M.N. Mooij, gynaecoloog, voorzitter
S. van Daalen, kinderarts
B. Inberg, chirurg
R.M.G. Jansen, cardioloog
M.H.J. Karlietis, geriater

Verpleegkundig Stafbestuur
Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) is een adviesorgaan dat vanuit een beroepsinhoud en verpleegkundige optiek een bijdrage levert aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg aan de patiënt. De zorg die geleverd wordt is gebaseerd op de best beschikbare zorg voor de patiënt op dit moment in deze omstandigheden. De strategie van de organisatie is hierbij richtinggevend. Daarnaast levert het VSB haar bijdrage aan het versterken van de professionaliteit en daaruit voortvloeiend de positie van de verpleegkundige discipline. 
Vanuit specifieke deskundigheid van de verpleegkunde levert het VSB een bijdrage aan het korte en lange termijnbeleid, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de (verpleegkundige) zorgverlening in het SKB. De leden van de VSB vormen een afspiegeling van de verpleegkundige doelgroep in het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VSB via VSB@skbwinterswijk.nl.

 
 

 

 


Bijlagen downloaden

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services