Ga direct naar inhoud

Bestuur

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en een buitenpolikliniek in Eibergen. Het huidige SKB is het ziekenhuis voor de Oost-Achterhoek. In het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen ongeveer 150.000 mensen. Het SKB is daarnaast een belangrijke werkgever in de regio. Bijna 1.100 medewerkers zijn in het ziekenhuis werkzaam: in de directe zorg en in ondersteunende diensten.

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van het ziekenhuis in overleg met het bestuur van de Medische Staf. De managers houden zich bezig met de uitvoering van het beleid. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis.

Raad van Bestuur

Mevrouw I. (Inge) de Wit, voorzitter. Maak hier kennis met Inge.

Voor contact met de Raad van Bestuur kunt u een e-mail sturen naar: bestuurssecretariaat@skbwinterswijk.nl.

Raad van Toezicht

 • de heer Henk Pijlman, voorzitter
 • mevrouw Tineke Tromp, vicevoorzitter
 • de heer Peter Littooij
 • de heer Paul Verploegen
 • mevrouw Susanne Bentvelsen


Bekijk hier de toezichtvisie SKB.

Raad van Toezicht SKB
V.l.n.r. Tineke Tromp, Paul Verploegen, Peter Littooij, Henk Pijlman en Susanne Bentvelsen.

Medisch Specialistisch Coöperatief SKB

 • Barbara Kreis – voorzitter (chirurg)
 • Arjen Buitenhuis – penningmeester (orthopedisch chirurg)
 • Tamara ter Laak – directeur
 • Dirk Nijmeijer (longarts)
 • Menno Beukema (internist)
 • Manuela Voorend (neuroloog)

Verpleegkundig Stafbestuur

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) is een adviesorgaan dat vanuit een beroepsinhoud en verpleegkundige optiek een bijdrage levert aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg aan de patiënt. De zorg die geleverd wordt is gebaseerd op de best beschikbare zorg voor de patiënt op dit moment in deze omstandigheden. De strategie van de organisatie is hierbij richtinggevend. Daarnaast levert het VSB haar bijdrage aan het versterken van de professionaliteit en daaruit voortvloeiend de positie van de verpleegkundige discipline. Vanuit specifieke deskundigheid van de verpleegkunde levert het VSB een bijdrage aan het korte en lange termijnbeleid, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de (verpleegkundige) zorgverlening in het SKB. De leden van de VSB vormen een afspiegeling van de verpleegkundige doelgroep in het ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VSB via VSB@skbwinterswijk.nl.

Direct naar