Ga direct naar inhoud

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het SKB wil vanuit haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie bijdragen aan een gezondere leef- en werkomgeving voor patiënten en medewerkers. Niet voor niets heeft het onderwerp duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons toekomstplan een belangrijke plek gekregen. 

Duurzaamheid vinden we belangrijk. De zorg heeft namelijk gezamenlijk een behoorlijk aandeel in de CO2-uitstoot, het gaat om minstens zeven procent. Denk daarnaast aan andere zaken zoals medicijnresten die in afvalwater terecht komen maar ook de grote hoeveelheid afval. Daarnaast willen we als ziekenhuis ook onze rol pakken als het gaat om gezondheid, preventie en leefstijl. Wij vinden dat we als ziekenhuizen hier een voorbeeldfunctie in hebben. Zo gaan we stap voor stap naar een duurzamere en gezondere omgeving.

Milieuthermometer Zilver

Eind 2022 behaalden wij Milieuthermometer Zilver. Milieuthermometer Zorg helpt zorgorganisaties om concreet te werken aan duurzaamheid en betere keuzes te maken als het gaat om milieu. Met het zilveren niveau gaat het SKB een stap verder op gebied van duurzaamheid. Een aantal jaar geleden ontving SKB al het bronzen niveau en werd de basis gelegd: voldoen aan milieuwetgeving en extra maatregelen die zichzelf snel terugverdienen. Bij zilver is het thema duurzaam inkopen een belangrijke extra pijler. Duurzaam inkopen is een stap waar veel mee te winnen is. Vroeg in het inkoopproces duurzame keuzes maken, kan een groot effect hebben voor duurzame keuzes in de rest van de organisatie en het zorgproces. 

Green Deal Zorg

In 2022 hebben wij ons aangesloten bij de Green Deal Zorg. De Green Deal Zorg is een landelijk initiatief om verduurzaming in de zorg te versnellen. De Green Deal heeft vier belangrijke ambities: verminderen van de CO2-uitstoot, medicijnresten uit afvalwater halen of voorkomen, zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en bijdragen aan een gezonde leefomgeving en milieu. Bekijk de vlog van bestuurder Inge de Wit

Gezond 2025

Ziekenhuizen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om gezondheid. Goede voeding draagt bij aan herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers en een gezonde keuze voor bezoekers. De doelstelling in het Nationaal Preventieakkoord is dat in 2025 50% en in 2030 100% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft. De Alliantie Voeding in de Zorg en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zetten zich hiervoor in. 

In 2022 ondertekenden wij samen met 15 andere instellingen in Nederland de intentieverklaring ‘Gezond 2025’ van de Alliantie Voeding in de Zorg. Hiermee benadrukken wij het belang van de verandering naar een gezonder een duurzamer voedingsaanbod. We willen hierin stappen zetten en werken samen binnen het initiatief ‘Goede Zorg Proef Je’ om in 2025 een duurzamer en gezonder voedingsaanbod aan te bieden. 

Direct naar