Ga direct naar inhoud

Sponsoring

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is een maatschappelijke organisatie, die doorgaans niet sponsort maar wordt gesponsord. Met andere woorden: het SKB is geen sponsor, maar een sponsorobject. SKB heeft de ANBI-status. ANBI wil zeggen: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal (RSIN) nummer van SKB is 384 60 39.

Het SKB kan in voorkomende gevallen wel sponsoring in natura verlenen, zoals medisch advies of inzet, mits dat niet in strijd is met de bedrijfsvoering. Samenvattend kan gesteld worden, dat:

  • Het SKB geen donaties doet aan externe partijen.
  • Evenementen die bijdragen aan het SKB-gevoel gesponsord kunnen worden door de Raad van Bestuur tot een maximum van €5.000,-.


 
 
 
 
 

Direct naar