Ga direct naar inhoud

Cardiologie, Longgeneeskunde, Neurologie

Verpleegafdeling Cardiologie, Longgeneeskunde, Neurologie
Kamers 106 t/m 123, route 7.1

Aantal bedden

De afdeling telt 48 bedden, verdeeld over 3 units met elk 16 bedden. Iedere unit heeft drie 4-persoonskamers, een 2-persoonskamer en twee 1-persoonskamers.

Op de afdeling bevindt zich ook de Ziekenhuis Stroke-unit (ZSU). Meer informatie daarover vindt u op de pagina over de Ziekenhuis Stroke Unit

Bereikbaarheid

De verpleegafdeling is bereikbaar op telefoonnummer 0543 - 54 45 25. In principe kunt u ons altijd bellen maar gezien onze werkzaamheden vragen wij u (wanneer dit kan) niet te bellen vóór 10.00 uur. Wanneer u de nachtdienst graag nog even wil spreken, is deze bereikbaar tussen 7.00 en 7.15 uur (wanneer er geen sprake is van spoed. Bij spoed uiteraard de gehele nacht bereikbaar).

Opname

Bij opname vraagt de verpleegkundige naar een eerste en tweede contactpersoon; enerzijds is dit om een aanspreekpunt te hebben tot wie wij ons kunnen richten bij bijzonderheden, anderzijds is dit om uw privacy te waarborgen. De afspraak is dat wij alleen medische informatie verstrekken aan de eerste contactpersoon, deze wordt ook gebeld bij bijzonderheden en calamiteiten. Bezoekers die vragen naar de toestand van de patiënt verwijzen we door naar de eerste contactpersoon, dit geldt dus ook voor broers/zussen/kinderen/buren etc. De gegevens van de tweede contactpersoon gebruiken we alleen wanneer de eerste contactpersoon niet aanwezig of onbereikbaar is.

Lees hier meer over de bezoektijden.

Uw gegevens en rechten en plichten

Op de afdeling houden specialisten en verpleegkundigen uw gegevens op twee manieren bij:

  • De arts schrijft zijn/haar bevindingen op in de medische status, deze status blijft na opname bewaard en opgeslagen in het archief.
  • De verpleegkundige en betrokken disciplines houden hun bevindingen bij in het verpleegkundig dossier. Hierin noteert de verpleegkundige onder andere de afspraken die de arts maakt, samenvattingen van gesprekken met de arts, afspraken met de familie en andere bijzonderheden. 


De patiënt heeft te allen tijde het recht zijn/haar verpleegkundig dossier in te zien. Voor het inzien van de medische status is toestemming van de arts nodig. Bij opname ontvangt u de folder “Rechten en plichten van de patiënt” waarin de wettelijke voorschriften zijn opgenomen. Heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij de verpleging.

Zowel artsen als verpleegkundigen en betrokken disciplines hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dus dat zij geen informatie mogen verstrekken over uw opname en situatie aan derden. 

Direct naar