Ga direct naar inhoud

Laboratorium (Hematologie en Klinische Chemie)

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Medische laboratoria add

De vakgebieden Hematologie en Klinische Chemie vormen samen de Medische Laboratoria. Laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

  • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
  • het volgen van het verloop van een ziekte
  • het vaststellen van het succes van een behandeling
  • het voorkómen van een ziekte


Daarnaast vervult het laboratorium een belangrijke rol in de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek. Per jaar worden bijna een miljoen onderzoeken gedaan, verdeeld over enige honderden verschillende bepalingen.
Een overzicht van alle onderzoeken staat in onze labgids.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium add

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) meet stoffen in het lichaamsvocht, zoals bloed, die iets kunnen zeggen over uw gezondheid of uw behandeling. In overleg met de behandelend arts, worden de benodigde analyses uitgevoerd. 

Accreditatie

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) was in 1995 het eerste ziekenhuislaboratorium in Nederland dat een CCKL kwaliteitscertificaat behaalde. Ruim 20 jaar later is CCKL opgegaan in de Raad voor Accreditatie (RvA). Het Laboratorium is geaccrediteerd volgens de internationale ISO15189 richtlijn onder registratienummer M020. Details van de registratie (scope) vindt u op www.rva.nl.

Bereikbaarheid Laboratorium en Trombosedienst add

Laboratorium en monsterafgifte

Het laboratorium is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemand om analyses uit te voeren. Het laboratorium en de laboratoriumspecialisten zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0543 54 48 82. Meer informatie vindt u op de pagina over bloedprikken en monsterafgifte.

Trombosedienst

Het telefoonnummer van de Trombosedienst is 0543 54 41 11. Meer informatie vindt u op de pagina over bloedprikken en monsterafgifte.

Fertiliteit en semenanalyse

Voor bepalingen met betrekking tot fertiliteit en semenanalyse is het nodig om een afspraak te maken. Dit kan tijdens kantooruren via 0543 54 47 71.

Microbiologisch Laboratorium

Het Microbiologisch Laboratorium is tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 088 537 4200.

Afname- en transportmaterialen add

De Medische Laboratoria stellen afname- en transportmateriaal ter beschikking aan aanvragers van onderzoek uit de eerstelijnszorg. De Medische Laboratoria maken hiervoor gebruik van groene medische enveloppen, met daarin het afname- en verpakkingsmateriaal en een aanvraagformulier. Met deze enveloppen wordt het materiaal op een veilige en hygiënische manier verpakt. Patiënten kunnen de groene enveloppen inleveren bij een prikpost in de regio, in het ziekenhuis bij het loket van de poli Bloedafname (route 4.4) of bij de huisarts. Een medewerker van het ziekenhuis rijdt elke dag langs de huisartsenpraktijken in de regio om het materiaal op de halen en nieuwe enveloppen af te geven.

Team medische laboratoria add

Klinisch chemici / artsen klinische chemie

In Nederland worden klinisch-chemische laboratoria geleid door klinisch chemici of artsen klinische chemie. Zij hebben een universitaire biomedische, resp. geneeskundestudie gevolgd en daarna enige jaren wetenschappelijk onderzoek verricht. Na vervolgens nog een vierjarige specialistenopleiding in een ziekenhuislaboratorium te hebben afgerond, worden zij geregistreerd als erkend klinisch chemicus of laboratoriumarts. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) is verantwoordelijk voor opleiding, na- en bijscholing van klinisch chemici en stimuleert kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek.

Medisch laboratoriummedewerkers

Medisch laboratoriummedewerkers hebben een vierjarige middelbare (MLO) of hogere laboratoriumopleiding (HLO) gevolgd. Zij voeren het belangrijke analytische werk op het laboratorium uit. Ook kunnen zij bloedafnames verrichten. Laboratoriummedewerkers met een HLO-opleiding hebben de titel ingenieur (ing). De Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML) is de organisatie die zorgt voor bij- en nascholing van analisten en hun belangen behartigt.

Veelgestelde vragen over laboratoriumonderzoek add

Ga voor meer informatie naar de pagina met veelgestelde vragen over labonderzoek.

Onze zorgverleners

E.H.J.M. Kemna
E.H.J.M. Kemna Klinisch chemicus
H. van der Vuurst
H. van der Vuurst Klinisch chemicus
Direct naar