Ga direct naar inhoud

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

U bent bij de dokter geweest en komt nu bij ons klinisch-chemisch laboratorium voor onderzoek. Misschien was u bij uw arts voor bepaalde lichamelijke klachten. U en uw arts willen dan de oorzaak weten. Bent u ziek of valt het wel mee? Het kan ook zijn dat u al voor iets wordt behandeld. Dan willen u en uw arts graag weten of de behandeling resultaat heeft. Of misschien heeft u uw arts gevraagd naar het risico om een bepaalde ziekte te krijgen. Is het raadzaam om preventieve maatregelen te nemen? Deze vragen kunnen wij in het klinisch-chemisch laboratorium helpen beantwoorden.

Ook spelen wij een belangrijke rol bij bijvoorbeeld bloedtransfusies en IVF. Adviezen over erfelijke ziekten berusten vaak op ons onderzoek, waaronder DNA-onderzoek. Klinisch-chemische laboratoria maken dus goede en efficiënte gezondheidszorg mogelijk. En dat is winst voor de samenleving.

Met ons onderzoek kunnen wij:

  • ziekten vaststellen of uitsluiten
  • het verloop van een ziekte volgen
  • het succes van een behandeling vaststellen
  • ziekten helpen voorkomen


Bloedafname

De meest nauwkeurige analyse is zinloos als het te onderzoeken materiaal niet op de juiste wijze is verkregen. Daarom mag niet iedereen bloed bij u afnemen. Er moet immers veilig en op de juiste wijze worden geprikt. Wij gebruiken telkens nieuwe naalden en buizen. Het bloed moet voor elk onderzoek worden opgevangen in de juiste buis, te herkennen aan de kleur van de dop. Uiterst belangrijk is natuurlijk dat de te onderzoeken materialen met de juiste persoonsgegevens zijn geïdentificeerd. Wij controleren dit volgens strikte regels.

Gezond of ziek?

"Het bloed is gelukkig goed", zeggen mensen wel, als hun arts de resultaten van het bloedonderzoek met hen heeft besproken. Wij noemen bloed graag 'een spiegel van het lichaam'. Het bevat de bloedcellen en vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en afvalproducten. De samenstelling van bloed is dus een afspiegeling van de conditie van de vitale organen. Toch kan ons onderzoek niet in alle gevallen duidelijk maken of iemand gezond is of ziek. Bij veel ziekten geeft van alle mogelijke bloedonderzoeken vaak slechts één (of enkele) een afwijkend resultaat. En bij sommige ziekten geeft bloedonderzoek zelfs géén afwijkingen. Het is dus niet verstandig om 'zomaar' bloedonderzoek te doen. Uw arts kent u en uw eventuele ziektegeschiedenis. Uw arts kan daarom - eventueel na overleg met de klinisch chemicus - beslissen welke onderzoeken bij u zinvol zijn. Ons onderzoek moet de vragen van uw arts beantwoorden. Daarom onderzoeken wij alleen datgene waar uw arts ons om vraagt.

Privacy

Wij registreren de gegevens van ons onderzoek met computersystemen. Hierop is een privacyreglement van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke eisen. Wij mogen uw laboratoriumgegevens alleen beschikbaar stellen aan de artsen die zich kenbaar maken als uw behandelaar of betrokken zijn bij uw behandeling. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Indien u niet wilt dat iemand anders dan uw behandelaar uw gegevens onder ogen krijgt,, kunt u dit voorafgaand aan de bloedafname of overhandiging van materiaal aan het laboratorium doorgeven.

De uitslag van het bloedonderzoek

De uitslag van het bloedonderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de bevindingen van eventueel ander onderzoek. Al deze gegevens zijn bekend bij uw arts. De klinisch chemicus kan uw arts adviseren over de interpretatie van onze resultaten. Uw arts trekt hieruit de conclusies voor diagnose en behandeling. Daarom geven wij onze uitslagen en interpretaties niet door aan u, maar aan uw arts. En uw arts bespreekt ze vervolgens met u.

Kwaliteit

U en uw arts stellen terecht hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de in uw bloed uitgevoerde onderzoeken. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) heeft voor de klinisch-chemische laboratoria in ons land een systeem van kwaliteitsborging opgezet. Meer informatie hierover leest u op www.uwbloedserieus.nl. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt ons Nederlandse kwaliteitssysteem voor laboratoria inmiddels wereldwijd aan. Voor bedrijven en instellingen die producten of diensten leveren bestaan kwaliteitskeurmerken. Ons keurmerk is het kwaliteitscertificaat van Raad van Accreditatie. Dit certificaat geeft aan dat een laboratorium voldoet aan de nationaal en internationaal gestelde kwaliteitseisen voor medische laboratoria.

Direct naar