A A A

Kwaliteit en veiligheid

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix staat voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. Daar kunt u op rekenen. Hierbij richten we ons zowel op de patiëntveiligheid als op de veiligheid van personeel, informatie en medicatie.


Kwaliteitssysteem

We werken volgens een vast kwaliteitssysteem om deze kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Kwaliteit is nooit ‘af’. Dit betekent dat ook de komende jaren, intern en extern, kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda staan. Want alleen door continue aandacht kunnen we ons huidige kwaliteitsniveau handhaven en indien noodzakelijk ook verbeteren. Het in kaart te brengen van onze sterke kanten en eventuele verbeterpunten is hiervoor belangrijk. Daarom blijven we de kwaliteit en veiligheid toetsen en evalueren, door:

  • zelf controles te houden (interne audits)
  • externe partijen uit te nodigen om onze kwaliteit en veiligheid te controleren, zoals Qualicor Europe (voorheen Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij