Ga direct naar inhoud

Prestatie-indicatoren

Meten van prestaties

Kwaliteit van zorg is moeilijk te meten. Daarom wordt er niet alleen gekeken naar het resultaat, maar kijken we ook naar het zorgproces. We kijken bijvoorbeeld niet alleen naar hoe gezond u weer bent geworden door uw verblijf in het ziekenhuis, maar ook naar hoe snel u terecht kunt en of de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen.

De prestaties die ziekenhuizen leveren, worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren. Indicatoren zijn getallen waarin deze kwaliteitseisen worden uitgedrukt. We gebruiken ze om de zorg te monitoren en te sturen. Het kan daarbij gaan om indicatoren die worden gebruikt om aan u als patiënt te laten zien hoe we het doen. Of waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg op let. Denk aan het voorkomen van doorligwonden (decubitus), de zorg voor mensen met diabetes of het  percentage patiënten met een heupfractuur dat binnen 24 uur is geopereerd. Het SKB gebruikt ook indicatoren om elk kwartaal te beoordelen of de zorg naar wens verloopt. 

Voor meer informatie, ga naar www.ziekenhuischeck.nl

Direct naar