Ga direct naar inhoud

Patiëntveiligheid

Het SKB staat voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. Daar kunt u op rekenen. Sterker nog, wij vinden dat beide thema's - veiligheid en kwaliteit - de fundamenten van ons ziekenhuis zijn. We hebben hierbij exta aandacht voor de patiëntveiligheid, maar veiligheid is breder. Het gaat bijvoorbeeld ook om de veiligheid van medewerkers en informatiebeveiliging. Om deze veiligheid en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en verder te verbeteren, werken we volgens een vast kwaliteitssysteem en nemen daarom deel aan het landelijke veiligheidsprogramma VMS. Met de maatregelen uit het veiligheidsprogramma kunnen we de risico’s voor de patiënt beheersen en (onbedoelde) schade aan de patiënt verminderen. 

Kijk voor meer informatie op www.vmszorg.nl.

Interne en externe audits

We voeren regelmatig interne controles uit (interne audits) en we zijn aangesloten bij Qualicore Europe (voorheen het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Het hieraan gekoppelde kwaliteitskeurmerk hebben we al een heel aantal jaren.

Veilig incidenten melden

In het SKB is er continu aandacht voor leren en het verder verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarvoor maken we onder andere gebruik van het systeem Veilig Incidenten Melden (VIM). Deze meldingen worden geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten, kijken we hoe we de (bijna-)incidenten kunnen voorkomen en hoe we de zorg nog veiliger en beter kunnen maken.

Alle medewerkers kunnen (bijna-)incidenten melden. Onder andere over patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, medewerkersveiligheid, datalekken en de organisatie van de zorg in de keten. Naast het melden van (bijna-)incidenten kan via het formulier ‘geef een compliment/machtig mooie melding’ ook een melding worden gemaakt van iets dat juist heel goed gegaan is. Ook hiervan leren we. 

Voorbeelden van verbeteringen

Een voorbeeld van een ‘machtig mooie melding’ en hoe de zorgprofessionals van elkaar leren, is de melding over een arts die echt de tijd nam om vragen te beantwoorden van een patiënt. De patiënt ging daardoor veel rustiger naar de OK. Dit had ook weer een positieve uitwerking op de narcose, het herstel en de verwerking.

Verreweg de meeste (bijna-)incidenten die gemeld worden, hebben een zeer laag risico. Daarom richten de verbetermaatregelen zich vooral op aanpassingen in de werkinstructies en protocollen. Zo wordt de kans op een (bijna-)incident nog kleiner en verbeteren we de zorg. Een goed voorbeeld hiervan is het rekenmodel dat we hebben opgenomen in het handboek Parenteralia. Daardoor is het voor zorgprofessionals duidelijker hoe zij de infuuspomp moeten instellen.

Direct naar