• Home
 • Mijn SKB
 • SKBaby
 • Print
 • contact

Medische laboratoria

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

De medische laboratoria bestaan uit drie vakgebieden: Hematologie, Klinische Chemie en Microbiologie.

Laboratoriumonderzoek draagt bij aan:

 • het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
 • het volgen van het verloop van een ziekte
 • het vaststellen van het succes van een behandeling
 • het voorkómen van een ziekte


Daarnaast vervult het laboratorium een belangrijke rol in de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek. Per jaar worden bijna een miljoen onderzoeken gedaan, verdeeld over enige honderden verschillende bepalingen.

Voor een overzicht van alle onderzoeken is er een laboratoriumgids, deze staat online op de website van het Slingeland Ziekenhuis.

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium
Op het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) worden in diverse lichaamsvochten allerlei stoffen gemeten, die iets kunnen zeggen over uw gezondheid of uw behandeling. De meeste onderzoeken vinden plaats in bloed. Afhankelijk van de vraagstelling die u en uw behandelend arts hebben, worden in overleg met de laboratoriumspecialist de juiste analyses uitgevoerd.

Op het KCHL werken ongeveer 40 medewerkers op het laboratorium, daarnaast zijn er ongeveer 30 medewerkers in dienst voor de bloedafname. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering ligt bij de hoofdanalisten, een teammanager en twee laboratoriumspecialisten klinische chemie.

 • Dr. H. van der Vuurst, laboratoriumspecialist klinische chemie en hoofd van het laboratorium. Aandachtsgebieden: chemie, bindingsanalyse, point of care technology, pre-analyse, eerste lijn.
 • Dr. E.H.J.M. Kemna, laboratoriumspecialist klinische chemie. Aandachtsgebieden: hematologie en bloedtransfusie, IUI, speciele chemie, HbA1c.


Medische microbiologie
Het onderzoek op het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) richt zich op micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels/gisten en parasieten) die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Het MML hanteert verschillende methodes om een infectie te ontdekken, zoals microscopisch onderzoek, kweken, het aantonen van antigenen/antistoffen en genetisch materiaal. De microbiologische diagnostiek vindt gedeeltelijk plaats op de medische laboratoria van het SKB, de overige testen worden uitgevoerd op de medische laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De arts-microbioloog ziet er op toe of het juiste materiaal op de juiste wijze geanalyseerd wordt en adviseert de aanvragend arts over de diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Achtergrond informatie over infectieziekten (inclusief diagnostiek en behandeling) kunt u vinden in het
online MicroVademecum.

 • Drs. E.M.L. Denie, arts-microbioloog. Aandachtsgebieden serologie en hygiëne- en infectiepreventie.
 • Drs. E. de Jong, arts-microbioloog. Aandachtsgebieden bacteriologie, mycologie, hygiëne- en infectiepreventie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services