Ga direct naar inhoud

Trombosedienst

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Trombosedienst add

De trombosedienst verzorgt het gehele traject van bloedafname tot doseringsadvies. De medewerkers van de trombosedienst zijn geschoold volgens de richtlijnen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en worden ondersteund door een trombosedienstarts.

Kwaliteit
De trombosedienst is lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en geaccrediteerd (ISO 15189) door de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat de trombosedienst werkt volgens strikte regels en procedures. Dit kwaliteitssysteem biedt zekerheid aan patiënten, maar ook aan het personeel.

Trombosedienst en de coronavaccinatie add

Coronavaccinatie
Bij de coronavaccinatie krijgt u een injectie in de spier. Dit kan ook veilig als u bloedverdunners gebruikt. zeker als uw INR op het moment van vaccinatie lager is dan 3,5. Door de injectie ontstaat er soms een bloeduitstorting op de prikplek. Om een bloeduitstorting tegen te gaan drukt u de prikplek na de vaccinatie twee minuten stevig af (niet wrijven).

Controleer de datum van uw laatste INR controle. Uw vindt deze datum op uw doseringskalender of in uw digitale logboek.

  • Was uw laatste INR controle 2 tot 7 dagen voor uw coronavaccinatie en uw INR lager dan 3,5? Dan kunt zich laten vaccineren. Plan na uw vaccinatie binnen 14 dagen een controle van uw INR in. Geef bij deze controle door welk coronavaccin u heeft gehad.
  • Was uw laatste INR controle langer dan 7 dagen vóór uw coronavaccinatie? Laat uw INR dan nogmaals controleren vóór uw vaccinatie-afspraak. Wordt u thuis geprikt, neem dan contact op met de trombosedienst.
  • Was de laatste INR meting vóór de vaccinatie hoger dan 3,5? Neem dan contact op met de trombosedienst. 

Trombosedoseerkalender add

Voor meer informatie en inloggen verwijzen wij u graag naar: www.digitaallogboek.nl.

Openingstijden voor bloedprikken en monsterafgifte add

Op de pagina over bloedprikken en monsterafgifte vindt u de openingstijden.

Werkwijze Trombosedienst add

Medewerkers van het laboratorium nemen op diverse bloedafnamelocaties in de regio bloed af bij patiënten. Bloedafname kan ook plaatsvinden bij de poli bloedafname in het SKB. Voor patiënten die niet in staat zijn om naar een bloedafnamelocatie te komen (op indicatie van huisarts of specialist), komt de medewerker van de trombosedienst aan huis voor de bloedafname. 

Als er naast het stollingsonderzoek nog ander bloedonderzoek wordt uitgevoerd (bijv. huisarts / specialist) dan wordt daar ook direct bloed voor afgenomen. Meld dit vooraf bij de medewerker van de trombosedienst en geef uw aanvraagformulieren af. De bloedonderzoeken worden gedaan in het laboratorium van het SKB, net zoals de stollingsonderzoeken (INR bepaling). Gespecialiseerde medewerkers (doseerfunctionarissen) bepalen samen met de arts van de trombosedienst de dosering van de  antistollingsmedicijnen. Als er op basis van de resultaten iets wijzigt in de dosering van uw antistollingsmedicijnen, wordt u op de dag van de bloedafname door de trombosedienst gebeld. Indien u niet gebeld wordt, blijft het doseerschema ongewijzigd. Het nieuwe doseerschema ontvangt u de dag na de bloedafname (niet op feestdagen).

Zelf meten add

Wat zijn de voorwaarden voor zelfmeten en eventueel zelf doseren?
In principe komt iedereen in aanmerking voor zelf meten of zelf doseren. Wij stellen hiervoor twee voorwaarden:

  • u doorloopt het door ons georganiseerde trainingstraject
  • u bent naar verwachting minimaal zes maanden bij ons onder controle

Als er dringende redenen zijn om van deze voorwaarden af te wijken, neem dan telefonisch contact op met de trombosedienst om dit te bespreken.

Het trainingstraject bestaat uit een aantal afspraken op één van onze controlelocaties. Een medewerker legt dan uit hoe u zelf kunt meten. Tijdens dit traject leren wij u hoe u zelf kunt prikken met het zelfmeetapparaat. Dit apparaat krijgt u van ons in bruikleen. De naalden en strips die u nodig heeft krijgt u van ons. Later in het traject kunt u ook leren om zelf doseervoorstellen te doen. Veel van onze zelfmeters gebruiken het digitale logboek van Portavita, maar u hoeft geen beschikking te hebben over internet om zelf te meten. U kunt uw INR-uitslag ook telefonisch aan ons doorgeven.

Veelgestelde vragen over de trombosedienst add


Complicaties

Ik ben gevallen of ik heb een bloeding, moet ik de trombosedienst bellen?
Als u last heeft van complicaties van de antistolling, bijvoorbeeld een bloedneus, (spontane) blauwe plekken of een wond die maar blijft bloeden? Neem dan contact op met de trombosedienst. Heeft u een zeer hevige bloeding of bent u ernstig gevallen? Bel dan met de spoedlijn van de huisarts of buiten kantooruren de spoedpost huisartsen. Als de heftige bloeding is verholpen is het verstandig om alsnog contact op te nemen met de trombosedienst voor een advies over de inname van uw antistollingsmiddelen.

Ik heb de laatste tijd veel blauwe plekken / regelmatig een bloedneus, kan ik omgezet worden naar een lagere therapeutische range? 
De therapeutische range waar u op ingesteld wordt, is afhankelijk van de indicatie tot antistolling en eventuele andere aandoeningen. Uw verwijzend specialist (meestal uw cardioloog, internist, longarts of neuroloog) of de huisarts, bepaalt de hoogte van uw therapeutische range. Wanneer u graag lager ingesteld wil worden, of als u veel last houdt van bloedingen, dan kunt u dat overleggen met uw verwijzend arts. Alleen hij/zij kan daarover beslissen.

Doseerkalender

Wanneer krijg ik een nieuwe doseerkalender?
Over het algemeen kunt u een nieuwe doseerkalender thuis verwachten op de dag nadat u geprikt bent. Mocht uw dosering voor dezelfde dag nog wijzigen (bij een te hoge, of een te lage INR), dan wordt u dezelfde dag nog gebeld. In principe kunt u op de dag van prikken de dosering en het ritme van de ‘oude’ kalender aanhouden.

Meet u zelf? Of heeft u inzage in uw dossier bij de trombosedienst? Dan kunt u via www.digitaallogboek.nl uw definitieve doseerkalender bekijken. Bij belangrijke berichten wordt u altijd gebeld, ook als u zelf meet en/of inzage hebt. Als de dosering tussentijds wijzigt, dan krijgt u een aangepaste doseerkalender. Bijvoorbeeld bij bepaalde medicijnen of als u een ingreep doorgeeft. Op de aangepaste doseerkalender staat dan bijvoorbeeld ‘hercontrole  gewijzigd i.v.m. uw kuur’ of ‘schema aangepast i.v.m. uw ingreep’ of ‘hercontrole gewijzigd i.v.m. nieuwe medicatie’. De nieuwe doseerkalender vervangt altijd uw oude kalender.

Hoe krijg ik inzage in mijn doseerkalender en digitaal dossier?
Als u graag inzage wilt in uw dossier, kunt u contact met ons opnemen. U krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in uw digitaal dossier. U kunt uw doseerkalender via het digtiaal dossier opvragen, maar u kunt ook gebruik maken van de berichtenservice.

Ik heb geen nieuwe doseerbrief ontvangen, wat moet ik innemen?
Over het algemeen kunt u de nieuwe doseerkalender thuis verwachten op de dag nadat u geprikt bent. Een enkele keer komt het voor dat de doseerkalender vertraging oploopt, waardoor u deze niet direct de volgende dag in huis hebt. U gaat in dat geval door met het schema op uw oude doseerkalender en belt de eerstvolgende werkdag met de trombosedienst.

Ik ben mijn doseerkalender kwijt, wat nu?
Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de trombosedienst via 0543 54 41 11 om een kopie van uw doseerkalender aan te vragen. De trombosedienst kan digitaal uw doseerkalender inzien en u de dagdosering doorgeven. De eerstvolgende werkdag ontvangt u dan een kopie van uw doseerkalender.

Buiten kantooruren kunt u hetzelfde telefoonnummer bellen, u krijgt dan te horen hoe u contact kunt opnemen voor dringende vragen. Als u de dosering voor de dag niet weet, kunt u de aanwijzingen opvolgen en uw dosering opvragen. Vraag de eerstvolgende werkdag alsnog uw kopie van de doseerkalender op bij de trombosedienst.

Vandaag ben ik voor controle geweest. Word ik gebeld over de uitslag en dosering?
Alleen wanneer de dosering van vandaag bijgesteld moet worden, wordt u door ons gebeld. Wij gaan er vanuit dat u de oude doseerkalender blijft volgen totdat u een nieuwe doseerbrief ontvangen heeft. Als u inzage heeft in uw eigen dossier bij de trombosedienst, dan staat uw nieuwe doseerkalender uiterlijk na 17 uur voor u klaar in uw dossier. Alleen bij dringende berichten zullen wij u ook telefonisch berichten.

Medicijnen

Wanneer moet ik de tabletten van de trombosedienst innemen?
Wij adviseren u om ’s avonds rondom het avondeten de tabletten in te nemen. U neemt uw hele dosering in één keer in. Door ’s avonds uw tabletten in te nemen kan de trombosedienst zo snel mogelijk bijsturen in de dosering van die dag als dit nodig is. Wanneer u de tabletten liever op een ander moment inneemt, dan is dat mogelijk. Wij horen dan graag wanneer u de tabletten inneemt. Het is wel van belang dat u elke dag (ongeveer) om dezelfde tijd uw tabletten inneemt. Bij voorkeur rondom het avondeten maar indien dat niet mogelijk is, altijd bij het ontbijt.

Ik ben mijn tabletten van de trombosedienst vergeten in te nemen, wat moet ik doen?
Als u dezelfde dag ontdekt dat u de tabletten bent vergeten, dan kunt u deze alsnog innemen. Komt u er de volgende dag achter, dan overlegt u met de trombosedienst of het noodzakelijk is een tablet extra in te nemen. Neem altijd de eerstvolgende werkdag contact op met de trombosedienst. Gebeurt het vaker dat u tabletten vergeet, meld dit dan bij de eerstvolgende bloedafname. Volg buiten kantoortijden de aanwijzingen op het antwoordapparaat.

Ik heb per ongeluk een verkeerde dosis tabletten van de trombosedienst ingenomen, wat moet ik doen?
Ga door met uw kalender en overleg op de eerstvolgende werkdag met de trombosedienst of een aanpassing van uw schema wenselijk is. Op vrijdag en in het weekend volgt u uw kalender en belt u maandag de trombosedienst.

Naast de tabletten van de trombosedienst heb ik spuiten. Hoe lang moet ik doorgaan met de spuiten?
Met 'spuiten' worden heparinespuitjes bedoeld. Er bestaan verschillende soorten, zoals Fragmin en Fraxiparine. Deze werken ook bloedverdunnend, maar beïnvloeden uw INR niet. Zolang u deze spuiten gebruikt wordt u minimaal twee keer per week gecontroleerd. U mag stoppen met de spuiten wanneer de trombosedienst dat aangeeft, over het algemeen als de INR goed en stabiel is. U wordt hierover altijd gebeld. Bij twijfel of vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de trombosedienst.

Ik heb andere/nieuwe medicijnen gekregen, moet ik de trombosedienst bellen?
Neem bij veranderingen in uw medicatie of bij nieuwe medicijnen altijd de eerstvolgende werkdag contact op met de trombosedienst. U kunt ons telefonisch bereiken via 0543 54 41 11 of een bericht sturen via de berichtenservice (als u zelf meet of als u inzage in uw dossier hebt aangevraagd). Wij zullen zo nodig telefonisch contact met u opnemen en/of u de volgende werkdag een aangepaste doseerkalender toesturen.

Kom ik in aanmerking voor de nieuwe antistollingsmedicijnen?
De nieuwe middelen, ook wel NOAC’s (nieuwe orale anticoagulantia) of DOAC’s (directe orale anticoagulantia) genoemd, hoeven niet gecontroleerd te worden, maar zijn niet voor iedereen geschikt. Uw verwijzend specialist (meestal uw cardioloog, internist, longarts of neuroloog) of de huisarts kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor één van deze middelen. Deze medicijnen kunnen niet door de trombosedienst worden voorgeschreven. Mocht u overgaan op één van de middelen (o.a. Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, Edoxaban) meld dit dan bij de trombosedienst, dan kunnen wij u wel begeleiden met de overstap.

Prikken

Waarom moet ik zo snel weer prikken?
Als u net begint met de antistollingstabletten, zult u de eerste periode regelmatig moeten prikken totdat we een stabiele INR hebben. Daarna hopen we steeds meer tijd tussen de metingen te laten. Dit kan tot maximaal zes weken, mits uw INR stabiel is. Deze zes weken zijn vastgesteld als maximale termijn. Als uw INR te hoog of te laag is, of als u nieuwe medicijnen gebruikt, kan de termijn weer verkort worden. Ook na een ziekenhuisopname, als u ziek bent of een ingreep krijgt zal deze termijn verkort worden.

Ik ben vergeten op de afgesproken dag op de prikpost te komen, wat nu?
Op uw doseerkalender staat een controledag aangegeven. Als het niet lukt op die dag te komen prikken, dan kunt u op een andere dag rondom deze prikdatum naar een prikpost komen. Let op, niet elke prikpost is dagelijks geopend. Bekijk ook het overzicht van de openingstijden van de prikposten.

Ik ben niet in staat om naar de prikpost te gaan. Kan ik thuis geprikt worden?
Wanneer u door ziekte of na een operatie niet in staat bent om naar de prikpost te komen, dan kunt u in overleg eenmalig thuis geprikt worden. Het kan zijn dat u op een andere dag aan huis geprikt wordt dan wanneer u naar een prikpost gaat. Neem hierover tijdig contact met ons op, aangezien wij niet dagelijks in elke wijk komen. Is het structureel nodig dat u thuis geprikt moet worden, dan dient u een verklaring van de huisarts te overleggen dat u niet in staat bent naar de prikpost of polikliniek te gaan.

Vakantie (in het buitenland)

Binnenkort ga ik met vakantie, hoe moet dat met tabletten en controles?
Meld uw vakantie altijd bij de trombosedienst zodra u die gepland heeft. Wij proberen dan een laatste controle vlak voor uw vakantie af te spreken. Ook krijgt u een vakantiebrief mee in de taal van het land waar u naartoe gaat. Hierop staan uw indicatie, uw laatste drie INR-uitslagen en de daarbij horende gemiddelde doseringen. Als u stabiel bent krijgt u een dosering tot na uw vakantie, maximaal zes weken. Hebt u een wisselende INR of bent u kort geleden begonnen met antistolling, dan is het verstandig om tijdens de vakantie een INR te laten bepalen in een lokaal ziekenhuis.

Meet u zelf? Dan adviseren wij altijd om de meter en strips mee te nemen op vakantie. Mocht er controle nodig zijn, dan kunt u altijd zelf de INR meten en hoeft u niet naar een buitenlands ziekenhuis. Gaat u lang op vakantie (langer dan zes weken) of bent u nog niet stabiel ingesteld, dan bestaat er de mogelijkheid van zelfmeten, waarbij u een zelfmeetapparaat van ons in bruikleen krijgt. Dit moet echter ruim van te voren geregeld worden. Meld dit daarom zodra uw vakantieperiode bekend  is.  Als u niet wilt zelfmeten of dit te laat met ons overlegt, kan de mogelijkheid bestaan dat we u vragen tijdens uw vakantie een controle te laten doen in een buitenlands ziekenhuis.

Binnenkort ga ik voor langere tijd naar het buitenland, moet ik dit melden?
Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Dan is het praktisch dat u zelf gaat meten en eventueel ook zelf gaat doseren. U kunt de apparatuur in bruikleen krijgen. Meldt u zich zo spoedig mogelijk bij de trombosedienst.

Ziekte en ontslag uit het ziekenhuis

Ik ben ziek, moet de trombosedienst dat weten?
Als u koorts heeft of als u last heeft van braken en/of diarree horen wij dit graag van u. Dit kan namelijk van invloed zijn op uw INR. Ook als u medicijnen krijgt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, dan kunt u dit het beste direct of op de eerstvolgende werkdag melden aan de trombosedienst. Het kan zijn dat we uw doseerkalender aanpassen of we vragen u wat eerder te komen voor controle.

Ik ben uit het ziekenhuis ontslagen, wat moet ik innemen?
Het ziekenhuis zal u weer aanmelden bij de trombosedienst en geeft u een doseeradvies tot aan de eerstvolgende controle bij de trombosedienst. Wanneer dat onverhoopt niet zo is, neem dan contact op met de afdeling van het ziekenhuis en vraag een doseeradvies voor de ontbrekende dagen. Als u twijfelt over de dosering, dan kunt u altijd op werkdagen contact met ons opnemen.

Praktische informatie
Route: 4.4
0543 54 41 11
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Direct naar