Ga direct naar inhoud

Zelf uw INR-waarde meten

Het zelf meten van de INR bestaat uit een wekelijkse zelfmeting via een ‘vingerprik’ onder begeleiding van uw trombosedienst. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de meting en een goede verslaglegging. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele daaruit voortkomende risico’s.

Training

Wij bieden de mogelijkheid tot het volgen van een training op locatie. De individuele trainingssessies nemen per keer ongeveer een 45 minuten tot 1 uur in beslag met een tussenpoos van in principe één week in het trainingscentrum van het SKB.

Aansluitend aan de tweede training geeft u minimaal één keer per 42 dagen de gemeten INR-waarde door aan de trombosedienst via het digitaal logboek of bij uitzondering per telefoon (vóór 12.00 uur). Dit is afhankelijk van de gegeven termijn door de trombosedienst.

Aan het eind van de trainingsperiode (ongeveer 3 maanden) vindt een controle en een bespreking plaats in het trainingscentrum. Afhankelijk van de behaalde resultaten wordt er een certificaat verstrekt. Na het behalen van het certificaat vindt er minimaal één keer per 42 dagen een INR-controle plaats. Dit is afhankelijk van de gegeven termijn door de trombosedienst.

Gedurende minimaal het eerste half jaar laat u iedere 3 maanden het apparaat controleren bij de trombosedienst. Later kan dit verlengd worden naar eens per jaar.

Apparatuur

De benodigde apparatuur wordt door de trombosedienst in bruikleen verstrekt. Deze moet u weer inleveren als u stopt met zelf meten of wanneer u de afspraken niet nakomt.

Kosten

De trombosedienst declareert de kosten voor de trainingsperiode van 3 maanden, vastgesteld door de Overheid volgens NZa tarief eenmalig, bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook wanneer de training tussentijds afgebroken wordt.

De verdere begeleiding wordt door de trombosedienst verzorgd. De kosten hiervoor worden, vastgesteld door de Overheid en volgens NZa tarief, per 3 maanden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. De prijzen die gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven verschillen per zorgverzekeraar.

De kosten voor zelfmeten worden vergoed uit de basisverzekering, maar gaan wel ten koste van uw eigen risico.

Aanmelden

Mocht u geïnteresseerd zijn in het zelfmeten van uw INR-waarde, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts en/of de medewerkers van de trombosedienst via telefoonnummer 0543 54 41 11. U kunt zich ook aanmelden via het formulier 'aanmelden zelfmeten'. U kunt deze versturen naar trombosedienst@skbwinterswijk.nl.

Direct naar