A A A

Sportgeneeskunde

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Sport en Bewegen add

Sport en Bewegen is een samenwerking tussen de vakgroepen Sportgeneeskunde, Orthopedie en Chirurgie. Sporters kunnen hier terecht bij sport gerelateerde klachten en sportblessures, maar ook voor advies over verantwoord sporten. Sport en Bewegen is SCAS gecertificeerd, www.CIIO.nl.

Sportspreekuur add

Het sportspreekuur is een gecombineerd spreekuur van een sportarts en een trauma- of orthopedisch chirurg. Dit team houdt een gezamenlijk spreekuur, zodat ze sneller tot een betere diagnose en behandeling kunnen komen.

Het sportspreekuur is bedoeld voor patiënten die graag willen beginnen met sporten, het sporten weer willen oppakken, of last hebben van langdurige blessures. Met name bij sportblessures die verschillende oorzaken kunnen hebben (bijvoorbeeld een liesblessure), of waarbij de behandeling van verschillende specialisten nodig is, biedt het sportspreekuur een uitkomst. Dat kunnen zowel langdurige klachten zijn die onvoldoende herstellen, of acute klachten waarbij snelle beoordeling gewenst is. Daarnaast biedt het spreekuur de mogelijkheid om met korte wachttijden radiologisch onderzoek en/of operatieve behandelingen uit te voeren.

Verwijzing van de huisarts
Om een afspraak te maken voor het sportspreekuur heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Deze kan een verwijzing geven voor de sportarts of voor de trauma- of orthopedisch chirurg tijdens het sportspreekuur.

Vergoeding door de zorgverzekering
Het sportspreekuur valt onder medisch specialistische zorg in de basisverzekering.

Spreekuur van de sportarts add

Na verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken bij het spreekuur van de sportarts voor een consult bij klachten, blessures en sportmedisch advies. Voor een sportmedisch onderzoek of een sportkeuring heeft u geen verwijzing nodig en kunt u direct een afspraak maken.

In een consult van 30 minuten stelt de sportarts een diagnose aan de hand van een uitgebreide analyse en lichamelijk onderzoek. Daarna maakt hij een behandelvoorstel. Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht (of aangevraagd) zoals een echo, röntgenfoto, MRI of ECG.

Vergoeding
Een consult bij de sportarts wordt vergoed door de basisverzekering en kan dus ten koste gaan van uw eigen risico. Een sportmedisch onderzoek of een verplichte sportkeuring wordt in sommige gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. Bekijk ook de vergoedingen voor het spreekuur met een sportarts.

Tarieven add

Consulten en/of onderzoeken op verwijzing van de huisarts worden vergoed door de basiszorgverzekering. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico. Voor onderzoeken op eigen initiatief gelden onderstaande tarieven. Vaak worden onderzoeken via de aanvullende zorgverzekering vergoed.

(Santiz) Sport en Bewegen is aangesloten bij FSMI en we zijn SCAS gecertificeerd. In het overzicht vergoedingen sportzorg leest u welke onderzoeken door uw zorgverzekeraar kunnen worden vergoed.

PRP Behandeling per injectie€101,77
Basis sportmedisch onderzoek (BSMO)€140,87
Basis sportmedisch onderzoek met ECG (BSMO+)€193,36
Groot sportmedisch onderzoek (GSMO)€285,48
Groot sportmedische onderzoek met ademgasanalyse, VO2max meting en omslagpuntberekening (GSMO+)€374,46
Standaard inspanningstest met ECG€146,22
Inspanningstest met ECG, ademgasanalyse, VO2max meting en omslagpuntberekening€213,17
Duikkeuring€173,54
Telefonisch consult€21,42


BTW
Alle tarieven zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW. Sinds 1 januari 2008 is de BTW vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zal de BTW vrijstelling uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die de gezondheidskundige verzorging van de mens ten doel hebben. Bij het ontbreken van een dergelijk doel is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.

Afspraak maken add

Voor een afspraak bij de sportarts of het sportspreekuur heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Voor een sportmedisch onderzoek of een sportkeuring heeft u geen verwijzing nodig. 

Voor vragen met betrekking tot de locatie in Winterswijk kunt u contact opnemen via sportenbewegen@skbwinterswijk.nl of 0543 54 40 60. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen drie werkdagen te beantwoorden.

Veelgestelde vragen add

Hoe kan ik me voorbereiden op een sportmedisch onderzoek?
Afhankelijk van het type onderzoek mag u de dag voorafgaand aan het onderzoek en de dag van het onderzoek geen zware inspanning verrichten. We vragen u om vlak voor het onderzoek geen koffie of thee te drinken. Bij sommige onderzoeken krijgt u voorafgaand een potje voor de urinetest. U kunt uw ochtendurine ook in een afsluitbaar urinepotje meenemen naar het onderzoek. Deze zijn te koop bij de apotheek. We starten het sportmedische onderzoek met het bespreken van de medische vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u thuis invullen en meenemen.

Wat moet ik meenemen naar een sportmedisch onderzoek of sportkeuring?
Kijk in het overzicht wat u precies mee moet nemen naar uw afspraak.

Wanneer heb ik een verwijzing van mijn huisarts nodig?
Als u een afspraak wilt maken bij de volgende spreekuren, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts:

 • Sportspreekuur
 • Een consult tijdens het spreekuur van de sportarts


Voor de volgende spreekuren en consulten heeft u geen verwijsbrief nodig:

 • Sportmedisch onderzoek en/of verplichte sportkeuring


Wat moet ik doen als ik een afspraak wil verzetten of annuleren?
Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, brengen we niet in rekening. Let op: indien u zich niet of  te laat afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze rekening kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.

Welke sportschoenen moet ik meenemen?
De sportschoenen die u nu gebruikt tijdens het sporten. Beoefent u meerdere sporten? Neem dan per sport één paar sportschoenen mee.

Met welke vragen kan ik terecht bij de sportarts?
Bij de sportarts kunt u terecht:

 • Met vragen over het houdings- en bewegingsapparaat, zoals spier- en gewrichtsklachten (als fysiotherapie niet helpt). Dus van voet- of hielklachten tot nek en schouderklachten.
 • Bij klachten gerelateerd aan inspanning. Denk aan snelle vermoeidheid of verzuring, benauwdheid, maag -darmklachten en overtrainingsklachten.
 • Voor advies over voeding, trainingsrichtlijnen, medicijngebruik, etc.
 • Bij (chronische) ziekte en sport. Bijvoorbeeld bij vragen over hervatten van sport na een operatie of chemotherapie.
 • Voor prestatieverbetering.


Wat is een ECG?
ECG staat voor elektrocardiogram, beter bekend als een hartfilmpje. Met een ECG wordt de werking van het hart onderzocht. Er zijn twee soorten ECG’s:

 • Rust ECG om de conditie van uw hart in rust te onderzoeken.
 • Inspannings-ECG om de conditie van uw hart tijdens inspanning te onderzoeken. Een inspannings-ECG vindt meestal plaats op een loopband of een fiets.

Tijdens een ECG worden electroden op uw huid geplakt die signalen opvangen en resulteren in een lijn en curven op een scherm of op papier. Bij afwijkingen kunnen hartaandoeningen worden gesignaleerd, zoals hartritmestoornissen, ontstekingen of een hartinfarct.

Wat is een longfunctietest?
Een longfunctietest is een soort blaastest waarmee de sportarts de kracht en inhoud van uw longen onderzoekt en bepaalt of u een gezonde longfunctie hebt. De test wordt afgenomen met behulp van een zogenoemde spirometer waar u meerdere keren maximaal door in- en uitademt. Vooraf krijgt u een neusklem op. De longfunctietest is een onderdeel van het sportmedisch onderzoek.

Waarom wordt er bij sommige behandelingen of consulten wel BTW berekend en bij andere niet?
Per 1 januari 2008 is de BTW vrijstelling voor medische diensten gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging zal de BTW vrijstelling uitsluitend kunnen worden toegepast voor behandelingen die de gezondheidskundige verzorging van de mens ten doel hebben. Bij het ontbreken van een dergelijk doel is 21% BTW verschuldigd. De beoordeling hiervan ligt bij de behandelend arts.

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekering?
De volgende kosten worden vergoed door uw basisverzekering en kunnen dus ten laste van uw eigen risico gaan:

 • Consulten tijdens het sportspreekuur en het spreekuur van de sportarts, mits u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of een ander medisch specialisme. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: als u uw eigen risico nog niet hebt verbruikt, dan betaalt u de kosten geheel of gedeeltelijk vanuit uw eigen risico.
 • Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u een aandoening heeft die staat op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie.


Afhankelijk van welke aanvullende zorgverzekering u heeft, krijgt u de volgende kosten vergoed:

 • Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen.
 • Fysiotherapie (tenzij u een chronische aandoening heeft uit de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie). Kijk in de zorgpolis van uw aanvullende zorgverzekering onder het kopje ‘sportzorg’ voor een overzicht van de kosten die door uw verzekering worden vergoed of kijk op www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg. Vergoedingen uit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw eigen risico.

  De volgende kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering:
 • Als u geen aanvullende zorgverzekering hebt en uw aandoening niet in de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staat, wordt fysiotherapie niet vergoed.


Let op: tijdens het sportspreekuur wordt u gezien door een medisch specialist en een sportfysiotherapeut. Het consult van de fysiotherapeut wordt afzonderlijk van het consult met de medisch specialist in rekening gebracht. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Wanneer valt een consult onder de basisverzekering en wanneer onder de aanvullende verzekering?
Sinds sportgeneeskundige zorg onder de basisverzekering valt, ontstaan er soms onduidelijkheden over de factuur. In principe geldt dat als er sprake is van een zorgvraag, klacht of probleem, de kosten uit de basisverzekering worden vergoed. U betaalt dan wel eigen risico. Als er geen duidelijke zorgvraag is, dan zal de sportarts zo snel mogelijk duidelijkheid geven of het consult onder de basisverzekering, aanvullende verzekering of eigen rekening valt. Als er geen sprake is van een zorgvraag, dan vallen de kosten altijd onder aanvullende verzekering (of voor eigen rekening als u hiervoor niet aanvullend bent verzekerd).

Op basis van de verwijzing van uw huisarts gaan wij er vanuit dat de kosten voor het consult bij de sportarts uit de basisverzekering vergoed zullen worden. Dit betekent dat u eigen risico moet betalen, als u hier eerder dit jaar nog geen aanspraak op hebt gemaakt. De mogelijkheid bestaat echter dat de sportarts tijdens het consult constateert dat er geen sprake is van een consult dat thuishoort in de basisverzekering. Dit kan betekenen dat de kosten door u of uw aanvullende verzekering betaald moeten worden. De sportarts zal u hierover tijdens het consult informeren.

Onze zorgverleners

R.J.H. Klooster
R.J.H. Klooster BIG 49042187001 Sportarts
Praktische informatie
Route: 3.2
0543 54 40 60
Winterswijk
Wachttijd tot de eerste afspraak: 15 dagen
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij