Ga direct naar inhoud

Hartfalen

Bij hartfalen is het hart is verzwakt waardoor het niet meer zo goed werkt. Het pompt onvoldoende bloed naar het lichaam en de organen. Omdat het hart niet hard genoeg pompt, hopen vloeistoffen zich op in de longen of andere delen van het lichaam. Onderstaande factoren kunnen het ontstaan van hartfalen bevorderen:

  • Te hoge bloeddruk (hypertensie)
  • Myocardinfarct
  • Beschadigde hartkleppen
  • Vergroot hart
  • Familiaire voorgeschiedenis (vroegtijdig ontstaan van een hartziekte bij de ouders)
  • Diabetes


Toename hartfalen
Mede door de vergrijzing van de bevolking en door de verbeterde behandeling van verschillende cardiale aandoeningen, zoals het acute hartinfarct, blijven er meer mensen met een beschadigd hart in leven, hetgeen kan leiden tot andere gezondheidsproblemen zoals hartfalen. Bij hartfalen is er sprake van een complex van klachten en verschijnselen door een tekortschietende pompfunctie van het hart.

Eén tot twee procent van de westerse bevolking heeft hartfalen. Het aantal nieuwe patiënten met hartfalen is ongeveer 5 tot 10 per 1000 personen per jaar. In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen een vorm van hartfalen. Veelvoorkomende klachten zijn kortademigheid bij inspanning, verminderde inspanningsmogelijkheid, moeheid, niet plat kunnen liggen, nachtelijk kortademigheid en hoesten, verminderde eetlust en soms (met name bij ouderen) verwardheid. Patiënten ontwikkelen ook vaak dikke enkels en benen. Hartfalen wordt in het algemeen beschouwd als een chronische aandoening, met soms perioden van verslechtering, waarvoor regelmatig ziekenhuisopname nodig is. Hartfalen kan ook acuut optreden.

Voortuitgang in behandeling van chronisch hartfalen
In de afgelopen 20 jaar is grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van chronisch hartfalen, waarbij niet alleen vermindering van klachten, maar ook verbetering van overleven is bereikt. Deze verbetering is bereikt door nieuwe medicatie, nieuwe technieken (o.a. pacemakers) en een goede begeleiding. Grote internationale onderzoeken, hebben aangetoond hoe belangrijk extra begeleiding van hartfalenpatiënten hiervoor is. Sinds 2002 beschikt het Streekziekenhuis Koningin Beatrix over een Hartfalenpolikliniek.

Direct naar