• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Trombosedienst

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Telefoonnummer 0543 - 54 41 11
Faxnummer 0543 - 54 41 08
E-mailadres trombosedienst@skbwinterswijk.nl

Sinds 2006 kent het laboratorium van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een trombosedienst. De trombosedienst heeft in het verleden samengewerkt met de trombosedienst van Medlon. In 2017 is het AntiStollingsCentrum Oost-Nederland (ASCON) geïntegreerd in de  trombosediensten van het SKB en van het Slingeland Ziekenhuis. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking  tussen Medlon en de trombosedienst SKB is geëindigd en is omgezet naar een samenwerking met de trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis en de trombosedienst van het Deventer Ziekenhuis. De trombosediensten van het SKB en ASCON gaan verder onder de naam 'Trombosedienst Winterswijk'. Deze trombosedienst zal het gehele traject van bloedafname tot doseringsadvies verzorgen. De medewerkers van  de trombosedienst zijn geschoold volgens de richtlijnen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en worden ondersteund door  een trombosedienstarts.

Kwaliteit
De trombosedienst is lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en is geaccrediteerd (ISO 15189) door de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat de trombosedienst werkt volgens strikte regels en procedures. Dit kwaliteitssysteem biedt zo zekerheid aan patiënten, maar ook aan het personeel.

Werkwijze
Medewerkers van het laboratorium nemen op diverse bloedafnamelocaties in de regio bloed af bij patiënten. Bloedafname kan ook plaatsvinden bij de poli bloedafname in het SKB. Voor patiënten die niet in staat zijn om naar een bloedafnamelocatie te komen (op indicatie van huisarts of specialist), komt de medewerker van de trombosedienst aan huis voor de bloedafname. Bekijk ook het overzicht met openingstijden per bloedafnamepost.

Als er naast het stollingsonderzoek nog ander bloedonderzoek wordt uitgevoerd (bijv. huisarts / specialist) dan wordt daar ook direct bloed voor afgenomen. Meld dit vooraf bij de medewerker van de trombosedienst en geef uw aanvraagformulieren af. De bloedonderzoeken worden gedaan in het laboratorium van het SKB, net zoals de stollingsonderzoeken (INR bepaling). Gespecialiseerde medewerkers (doseerfunctionarissen) bepalen samen met de arts van de trombosedienst de dosering van de  antistollingsmedicijnen. Als er op basis van de resultaten iets wijzigt in de dosering van uw antistollingsmedicijnen, wordt u op de dag van de bloedafname door de trombosedienst gebeld. Indien u niet gebeld wordt, blijft het doseerschema ongewijzigd. Het nieuwe doseerschema ontvangt u de dag na de bloedafname (niet op feestdagen).

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de trombosedienst van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Wij verwijzen u hiervoor naar de onderstaande contactgegevens:

  • Ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur via 0543 - 54 41 11.
  • Ma t/m vrij tussen 12.00 en 13.00 uur het antwoordapparaat inspreken.
  • Voor patiënten en verzorging is in het weekend en op feestdagen tussen 17.00 en 18.00 uur een dienstdoende trombosedienst medewerker bereikbaar via de receptie van het SKB, op telefoonnummer 0543 - 54 44 44.
  • Voor artsen en apothekers is er buiten kantooruren altijd een achterwacht trombosedienstarts bereikbaar van ma t/m vrij tussen 17.00 en 18.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur via receptie SKB, telefoonnummer 0543 - 54 44 44. 
 
 
 
 

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services