Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • Print
  • contact
  • Zorgverlenerslogin

Trombosedienst

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Sinds 2006 kent het laboratorium van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een trombosedienst. De trombosedienst heeft in het verleden samen gewerkt met de trombosedienst van Medlon. In 2017 is het AntiStollingsCentrum Oost-Nederland (ASCON)  geïntegreerd in de trombosediensten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en van het Slingeland Ziekenhuis. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen Medlon en de trombosedienst SKB is geëindigd en is omgezet naar een samenwerking met de trombosedienst van het Slingeland Ziekenhuis en de trombosedienst van het Deventer Ziekenhuis. De trombosediensten  van het SKB en ASCON zullen verder gaan onder de naam “Trombosedienst Winterswijk”. Deze trombosedienst zal het gehele traject van bloedafname tot doseringsadvies verzorgen.
De medewerkers van de trombosedienst zijn geschoold volgens de richtlijnen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en worden ondersteund door een trombosedienstarts.

Kwaliteit
De trombosedienst is lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en is geaccrediteerd (ISO 15189) door de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat de trombosedienst werkt volgens strikte regels en procedures. Dit kwaliteitssysteem biedt zo zekerheid aan patiënten, maar ook aan het personeel.

Werkwijze
Medewerkers van het laboratorium nemen op diverse bloedafnamelocaties in de regio bloed af bij patiënten. Bloedafname kan ook plaatsvinden  bij de poli bloedafname in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Voor patiënten die niet in staat zijn om naar een bloedafnamelocatie te komen (op indicatie van huisarts of specialist), komt de medewerker van de trombosedienst aan huis voor de bloedafname.

Voor een overzicht en openingstijden per bloedafnamepost klikt u hier.

Mocht er naast het stollingsonderzoek ook nog ander bloedonderzoek uitgevoerd moeten worden (bijv. huisarts/specialist) dan wordt ook daarvoor direct bloed afgenomen. Meldt u dit vooraf even aan de medewerker van de trombosedienst en geef uw aanvraagformulieren af.

De bloedonderzoeken worden gedaan in het laboratorium van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, zo ook de stollingsonderzoeken (INR bepaling). Gespecialiseerde medewerkers (doseerfunctionarissen)  bepalen samen met de arts van de trombosedienst de dosering van de antistollingsmedicijnen.. Als er op basis van de resultaten iets wijzigt in de dosering van uw antistollingsmedicijnen, wordt u op de dag van de bloedafname door de trombosedienst gebeld.

Indien u niet gebeld wordt blijft het doseerschema voor u ongewijzigd. Het nieuwe doseerschema ontvangt u de dag na de bloedafname (niet op feestdagen).

Contact
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de trombosedienst van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Wij verwijzen u hiervoor naar de onderstaande contactgegevens.

Telefonische bereikbaarheid: 

  • Ma. t/m vr. 8.00 – 17.00 uur 0543 – 54 41 11
  • Ma. t/m vr. tussen 12.00 -13.00 uur antwoordapparaat inspreken
  • Ma. t/m vr. tussen 17.00 – 20.00 uur en zaterdag 17.00 – 18.00 uur dienst doende trombosedienst medewerker op nummer: 06 - 239 45 690
  • Ma. t/m vr. 20.00 – 8.00 uur, en in het weekend en op feestdagen van 8.00 – 8.00 uur via receptie SKB, achterwacht trombosedienst arts 0543 – 54 44 44  


E-mail:  trombosedienst@skbwinterswijk.nl

Faxnummer: 0543 – 54 41 08

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services