Ga direct naar inhoud

Urologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Afspraak maken bij de poli Urologie add

Wilt u een afspraak maken op de polikliniek Urologie of heeft u een vraag? Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere specialist. Daarna kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0543 54 46 30.

Lees meer over het maken van een afspraak.

Casemanagers urologische oncologie add

Als u de diagnose kanker heeft gekregen, wordt u tijdens uw behandeling op veel verschillende afdelingen binnen ons ziekenhuis verwacht voor onderzoeken en afspraken. Ook komt het voor dat u voor onderzoek en behandeling naar een ander ziekenhuis moet. Wij streven er naar om elke patiënt per behandelfase vaste verpleegkundigen als contactpersoon toe te wijzen. Deze verpleegkundigen worden casemanagers genoemd en zullen zich aan het begin van uw behandeling aan u voorstellen. Wanneer de begeleiding wordt overgedragen, aan bijvoorbeeld een andere casemanager binnen het ziekenhuis, wordt u hierover geïnformeerd.

Uw casemanagers helpen u door het (vaak lange) behandeltraject heen. Dit doen zij onder andere door uw afspraken te coördineren en goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast kunnen zij u schriftelijke en mondelinge informatie geven over de ziekte kanker, de behandeling(en) en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven voor zowel u als uw partner/gezin. Zo nodig kunnen zij de informatie verduidelijken die u van uw arts heeft gekregen of u begeleiden bij het maken van een keuze over de behandeling. Als u vragen thuis heeft kunt u telefonisch contact met hen opnemen of eventueel een afspraak plannen om deze vragen te beantwoorden. De casemanagers kunnen verder ondersteuning bieden bij de verwerking van de diagnose kanker. Er is ruimte om te spreken over de emoties en gevoelens die deze diagnose kan oproepen en er is een mogelijkheid u door te verwijzen naar andere zorgverleners om u hier meer begeleiding in te bieden. Uw casemanager is op de hoogte van deze mogelijkheden.

Als casemanagers werken wij nauw samen met uw behandelend arts, uw huisarts, de thuiszorg en eventueel andere betrokken hulpverleners om de zorg zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen van relevante persoonlijke gegevens, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelend arts of casemanager.

Onze zorgverleners

I. Karaoglu
I. Karaoglu BIG 59061227501 Uroloog
G. Commelin
G. Commelin BIG 89042669201 Uroloog
B. Rozenberg
B. Rozenberg BIG 39916812601 Uroloog
Praktische informatie
Route: 1.2
0543 54 46 30
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Winterswijk
Wachttijd tot de eerste afspraak: 49 dagen
Direct naar