• Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Revalidatie

Kanker heeft een grote invloed op uw lichamelijk-, psychisch en sociaal functioneren. Ondersteunende therapieën en zorg kunnen u helpen om een nieuwe balans en levenskwaliteit te vinden. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u dit bespreken met uw arts.

Ergotherapie
Ergotherapie richt zich vooral op zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse handelingen. Door ziekte of ongeval kunnen activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren opeens lastig zijn, niet lukken of veel moeite kosten. De ergotherapeut kan u een handeling opnieuw aanleren of op een andere manier leren uitvoeren, eventueel met hulpmiddelen en aanpassingen.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut werkt samen met u om de lichamelijke activiteiten die u deed voordat u ziek werd zoveel mogelijk te behouden of op te bouwen. Uw lichamelijke conditie is belangrijk in het ziekte- en herstelproces.

Geestelijke zorg
De geestelijk verzorger zoekt samen met u hoe u betekenis kunt geven aan de situatie waarin u zich bevindt en biedt een luisterend oor.

Medisch maatschappelijk werk
De medisch maatschappelijk werker zoekt met u naar de draagkracht (wat kunt u aan), de draaglast (wat ligt er op uw ‘bordje’) en het draagvlak (eventuele hulp vanuit uw sociale netwerk).

Medische psychologie
Bij medische psychologie wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met de gevolgen van uw ziekte op psychisch (bijvoorbeeld angst en stemmingsproblematiek), medisch (angst voor terugval) en sociaal vlak (het weer oppakken van het dagelijks leven).

 
Specialismen

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services