Ga direct naar inhoud

Nieuwe stap in samenwerking ziekenhuizen

18 april 2024 - Operaties patiënten met endeldarmkanker naar Almelo

Gepubliceerd op: 18 april 2024

De ziekenhuizen MST, ZGT, SKB en Saxenburgh hebben een belangrijke stap gezet in de samenwerking om zorg in Oost-Nederland voor patiënten met kanker te behouden. Patiënten met endeldarmkanker (rectumcarcinoom) waarbij het laatste deel van de dikke darm chirurgisch moet worden verwijderd, worden op termijn in ZGT geopereerd door chirurgen uit de verschillende ziekenhuizen. Het gaat daarbij om zo’n honderd ingrepen per jaar. 

Door de operatieve ingrepen in één ziekenhuis te concentreren, kunnen patiënten in Twente en delen van Salland, Drenthe en de Achterhoek dichtbij behandeld worden. Patiënten van MST, Saxenburgh en SKB met endeldarmkanker worden dan in ZGT geopereerd. Voor de operatie is vaak chemotherapie en/of bestraling noodzakelijk, deze behandeling blijft binnen het behandelend ziekenhuis dichtbij de patiënt. Doordat de ziekenhuizen hier samen in optrekken, ontstaat meer expertise bij het behandelend team en gaat de kwaliteit van de ingrepen omhoog. Daarnaast wordt voorkomen dat deze zorg mogelijk op den duur uit de regio verdwijnt waardoor patiënten nog verder moeten reizen.

Goede samenwerking in de regio

MST en ZGT werken al langer samen om de medisch specialistische zorg voor patiënten in Twente toegankelijk en beschikbaar te houden. Voor wat betreft de oncologische zorg wordt daarin nauw samengewerkt met Saxenburgh in Hardenberg en SKB in Winterswijk in het regionaal oncologienetwerk ‘ONZ netwerk’. 

Jan den Boon, bestuurder MST: “De afspraak rondom endeldarmkanker is een belangrijke mijlpaal in de totale beweging van concentratie en spreiding die niet op basis van landelijke normen maar vanuit regionale samenwerking tot stand is gekomen.” 
Met het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en landelijk vastgestelde volumenormen voor het aantal kankerbehandelingen, worstelen veel regio’s met enerzijds het behouden van zorg dichtbij de patiënt en het anderzijds op niveau houden van kwalitatief goede oncologische zorg.
Hilde Dijstelbloem, bestuurder ZGT: “Door samenwerkingen tussen ziekenhuizen wordt zorg met goede kwaliteit behouden binnen regio’s. Voor patiënten kan het betekenen dat zij diagnose en onderzoek soms in een ander ziekenhuis in de buurt krijgen, dan bijvoorbeeld de ingreep of vervolgbehandelingen. Hierdoor wordt echter voorkomen dat alle zorg naar verder weg gelegen universitair medische centra gaat waardoor patiënten veel verder moeten reizen. Uitgangspunt is ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’.”

Operaties in ZGT én regionaal multidisciplinair overleg

Om de operatieve zorg op één locatie gezamenlijk te kunnen uitvoeren, is gekozen voor de ZGT locatie in Almelo. De operaties worden op een operatierobot uitgevoerd, waardoor ingrepen nog preciezer kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor neemt de kans op complicaties af. Inmiddels is in ZGT een tweede operatierobot aangeschaft zodat meer operaties op deze manier uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat begin volgend jaar alle endeldarmkanker operaties in ZGT plaats vinden.
Om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling verder te verhogen, zal naast concentratie van de operaties, ook een regionaal multidisciplinair overleg ingericht worden. In dit wekelijks overleg wordt de zorg voor alle patiënten met endeldarmkanker met betrokken specialisten besproken.

Direct naar