Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Zorgproblematiek

Het zorgen voor iemand met lichamelijke problemen of dementie, kan erg zwaar zijn. Ook is de zorg vaak erg complex,  waardoor het moeilijk is om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt met welk probleem. Bij de gemeente werken vaak ouderenadviseurs die u hierbij kunnen helpen (u kunt ze bereiken via het WMO loket van de gemeente). Ook kan de huisarts of geriater u helpen om de juiste zorg te vinden. Daarnaast zijn er diverse ouderenorganisaties die u kunnen helpen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van te verkrijgen zorg:

Binnenshuis
Er kunnen allerlei hulpmiddelen worden aangevraagd,  zoals:

  • douche- en toilethulpmiddelen;
  • een traplift;
  • loophulpmiddelen;
  • een aangepast bed;
  • personenalarmering.

Sommige hulpmiddelen moeten worden aangevraagd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit kunt u doen via de gemeente. Andere hulpmiddelen worden aangevraagd en vergoed door de ziektekostenverzekering. Een ergotherapeut kan thuis beoordelen welk hulpmiddel nodig is, en ook kan zij u helpen met het aanvragen en het leren gebruiken van het hulpmiddel.

Voor persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en toezicht bij medicatiegebruik, kan thuiszorg worden aangevraagd. Hiervoor is een CIZ-indicatie noodzakelijk. Als sprake is van een dementie, kan bij het CIZ een casemanager aangevraagd worden die u kan ondersteunen en die kan helpen bij het aanvragen van zorg.

Buitenshuis
Soms is het zinvol dat iemand meedoet aan activiteiten buitenshuis; om de familie te ontlasten en om vereenzaming tegen te gaan. Dagverzorging wordt onder meer aangeboden door verzorgingshuizen en op zorgboerderijen. Wanneer meer zorg nodig is, is dagbehandeling geschikter. Dagbehandeling wordt vaak door verpleeghuizen aangeboden, maar soms ook door zorgboerderijen. Er zijn ook logeerplekken waar mensen tijdelijk kunnen logeren om de familie te ontlasten. Daarnaast worden door, onder andere, patiëntenorganisaties vakanties georganiseerd voor patiënten met dementie of een lichamelijke ziekte en hun familie. Zo organiseert Alzheimer Nederland vakanties voor mensen met een dementie. Ook zijn  in veel plaatsen in Nederland ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers, waar u als familie of naaste uw zorgen kunt delen.

Andere woonvoorziening
Soms is het thuiswonen niet langer haalbaar. In Nederland is vaak sprake van lange wachttijden voor een aanleuningwoning of verzorgingshuis. Het is daarom belangrijk om u hierover op tijd te laten informeren door een woningstichting of verzorgingshuis. Ook doet u er verstandig aan u op tijd in te laten schrijven. Voor verpleeghuizen zijn ook vaak wachttijden. De aanvragen gaan via het CIZ.

Een deel van de informatie op deze webpagina is gebaseerd op de volgende bron: www.nvkg.nl.  

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services