Ga direct naar inhoud

Verloskunde

Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waarom de gynaecoloog besluit om u op te nemen op de vrouw-kindeenheid, afdeling verloskunde. De duur van de opname is sterk afhankelijk van het ziektebeeld. Het streven is natuurlijk om de opname zo kort mogelijk te laten verlopen, maar het kan zijn dat u tot aan de bevalling opgenomen wordt.

Bevallen in het SKB

De Vrouw-kindeenheid van het SKB heeft zes kraamsuites. Hier worden aanstaande moeders opgenomen, vinden de bevallingen plaats en na de bevalling blijven moeder en kind in de kraamsuite. Het hele zorgproces vindt zoveel mogelijk plaats in dezelfde kamer, de zogenoemde rooming-in. Meer informatie leest u op de pagina bevallen in het SKB.

Direct naar