Ga direct naar inhoud
SKBaby

SKBaby

Vanuit huis naar uw kindje kijken

Naar de babycam

Neonatologie en Perinatologie

Op de Vrouw-Kindeenheid is een aparte afdeling voor pasgeboren kinderen die (intensieve) zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat het kindje te vroeg geboren is, omdat het een te laag geboortegewicht heeft, omdat het ziek is, of omdat het om een andere reden meer zorg nodig heeft. Deze afdeling noemen we de afdeling Neonatologie en Perinatologie. Er zijn verschillende neonatologiesuites waar maximaal twee kinderen tegelijk verpleegd worden. In het SKB is het mogelijk dat wanneer de moeder net is bevallen en het kind meer zorg nodig heeft, moeder en kind samen op één kamer zorg ontvangen. Hiervoor zijn twee kamers en een kraamsuite speciaal ingericht. Op de neonsuites kunnen couveuses of wiegjes staan, afhankelijk van welke zorg de pasgeborene nodig heeft. Op elke kamer zijn voorzieningen voor ouders om te blijven slapen en om het kind te baden.

Bezoektijden

Voor informatie verwijzen we u graag naar de pagina met de actuele bezoektijden en bezoekregels

Ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelingsgerichte zorg is een manier van verzorgen en benaderen van pasgeborenen. Ontwikkelingsgerichte zorg is gericht op comfort, stabiliteit en het verminderen van stress bij pasgeborenen, en premature kinderen in het bijzonder. Daarnaast wordt de relatie met ouders zoveel mogelijk gestimuleerd. 

In de praktijk houdt dit in dat de geluidsprikkels zo veel mogelijk gedempt worden, er ritme en regelmaat gecreeerd wordt, en er zo min mogelijk fel licht gebruikt wordt. Contact met de pasgeborene is heel belangrijk voor zowel het kind als de ouder. Op de afdeling leren ouders hun kind te troosten, met hem of haar te “buidelen” (huid op huid contact tussen ouder en kind) en mee te helpen in de verzorging. Belangrijk uitgangspunt is rond roterend handelen. Dit houdt in dat het kindje in een ronde gebogen houding blijft, en dat bewegingen op een draaiende manier worden uitgevoerd. Ouders krijgen hierover instructie van de verpleegkundigen en eventueel van een kinderfysiotherapeut. 

Gezinsgerichte zorg

In het SKB vinden we het heel belangrijk dat er aandacht is voor het gezin. Vanuit de filosofie dat de gezinsleden zoveel mogelijk bij elkaar zouden moeten zijn, zijn er fysieke voorwaarden gecreëerd dat ouders tijdens de opname van hun kind zoveel mogelijk samen kunnen zijn. Dit wordt gerealiseerd door de kraamsuites, de verzorging van moeder en kind samen en door de mogelijkheden van rooming in van ouders bij hun kindje op de neonatologie of op de kinderafdeling.

Infecties voorkomen

Op de afdeling Neonatologie liggen kwetsbare kinderen. We nemen daarom extra maatregelen voor een goede hygiëne om infecties te voorkomen. Voordat u de afdeling betreedt, moeten horloge en sieraden af en uw handen gedesinfecteerd worden. U wordt geadviseerd om schone en goed wasbare, luchtige kleding te dragen. Bij verkoudheid, een koortslip of een andere infectie dient u altijd contact op te nemen met de verpleegkundige. Deze bepaalt dan of betreden van de afdeling Neonatologie is toegestaan of dat speciale voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.

Contact met uw kind

Nu uw kind is opgenomen in het ziekenhuis heeft u vanzelfsprekend minder mogelijkheden tot contact met uw kind, dan wanneer het thuis zou zijn. Omdat contact tussen ouders en kind voor beiden van groot belang is, bieden wij u de mogelijkheid uw kind frequent te bezoeken en mee te helpen in de verzorging. U kunt elk moment van de dag uw kind bezoeken. U mag uw kind in de couveuse altijd aanraken. Zodra de toestand van uw kind het toelaat kunt u meehelpen in de verzorging, zoals verschonen, de temperatuur opnemen, in bad doen en zelf voeding geven.

Kangoeroeën

Een manier om de band met uw kind te versterken is door te kangoeroeën. De kangoeroe-methode is een methode om uw kind heel dichtbij u te hebben, tegen de blote huid aan. Bij het kangoeroeën wordt uw kind uit de couveuse gehaald en alleen met een luier aan op de blote borst gelegd. Van buiten wordt het dan toegedekt met een omslagdoek. Door het ruiken van uw lichaamsgeur en het voelen van uw warmte, ervaart uw kind maximale geborgenheid. Het zal ook uw stem en hartritme gaan herkennen. Kangoeroeën kan zowel door moeders als vaders worden gedaan. De verpleegkundige zal u helpen en instrueren als u dit wilt. Op de afdeling ligt een folder over kangoeroeën.

Informatie over uw kind

Als ouder wilt u uiteraard goed geïnformeerd worden over de toestand van uw kind. U kunt dan ook altijd bij ons terecht met uw vragen of problemen, hoe klein ze misschien ook mogen lijken. De verpleegkundige zal u zo goed mogelijk informeren. De kinderarts maakt iedere dag zijn visite op de afdeling. Indien u een gesprek wenst met de arts, kunt u dit via de verpleegkundige regelen. Als kinderen langere tijd op de afdeling verblijven wordt in ieder geval wekelijks een gesprek met de kinderarts gepland. Daarnaast kunt u dag en nacht telefonisch om inlichtingen vragen. Informatie wordt alléén aan ouders verstrekt.

Vanuit huis uw kind kijken via de babycam

Als uw kind is opgenomen op de afdeling Neonatologie, begrijpen we dat u het liefst de hele dag bij uw kind bent. Er zijn momenten waarop dat helaas niet mogelijk is. Voor die momenten kunt u gebruik maken van de babycam. Daarmee kunt u via een beveiligde verbinding op afstand live videobeelden zien van uw kind. Zo blijft u zoveel mogelijk betrokken, ook als u niet in ons ziekenhuis bent. De videobeelden niet zijn voorzien van geluid en de beelden worden niet opgeslagen of bewaard. Van de verpleegkundige ontvangt u een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Om in te loggen gaat u naar skbaby.skbwinterswijk.nl/login.

Direct naar