A A A

Urinezuur-verlagende therapie bij jicht

Jicht is een vorm van kristalartritis en ontstaat door neerslag van uraatkristallen (ook wel urinezuurkristallen genoemd). Bij jicht is er sprake van te veel urinezuur in het bloed. Het is een stapelingsziekte: met de tijd hopen uraatkristallen zich steeds meer op. Deze uraatkristallen kunnen neerslaan in gewrichten, pezen en slijmbeurzen, maar ook in de huid en de urinewegen. De afweer kan vervolgens reageren op deze kristallen met een ontstekingsreactie, zoals gewrichtsontsteking of peesontsteking.

Behandeling met medicijnen

Een acute jichtaanval wordt behandeld met een algemene ontstekingsremmer. Meestal is een kuur van 5 tot 7 dagen afdoende om de ontsteking helemaal te remmen.

Een patiënt krijgt urinezuur-verlagende therapie wanneer er sprake is van meerdere jichtaanvallen per jaar, chronische ontsteking, gewrichtsbeschadiging door jicht of aanwezigheid van een tophus (een bultje of knobbel van uraatkristallen in bijvoorbeeld de huid). Medicijnen die het urinezuur verlagen, kunnen toekomstige jichtaanvallen voorkomen of sterk verminderen en zorgen ervoor dat jichtknobbels slinken of verdwijnen. Over het algemeen is dit een chronische (levenslange) therapie; bij stoppen van deze medicatie komt jicht op den duur weer terug. Gebruikelijke urinezuur-verlagende medicijnen zijn:

Allopurinol
Allopurinol is een medicijn dat het urinezuurgehalte in het bloed verlaagt, doordat het de omzetting van de stof purine naar urinezuur remt. Het wordt vooral gebruikt bij jicht, maar bijvoorbeeld ook bij urinezuurstenen in de nieren. Voor de meeste patiënten met jicht is behandeling met allopurinol effectief en is andere urinezuurverlagende-therapie niet nodig.

Werking
De reumatoloog schrijft allopurinol voor in tabletten van 100 mg en/of 300 mg, in een dosering van één keer per dag 50 tot 900 mg (afhankelijk van nierfunctie en effect).

Bijwerkingen
Soms komen bijwerkingen voor. Meestal verdwijnen deze vanzelf binnen enkele weken, als het lichaam gewend is aan het medicijn. Allopurinol kan een allergische reactie uitlokken met huiduitslag en jeuk. Dit een reden om het middel te stoppen en contact op de nemen met de reumatoloog. Maag- darmklachten, zoals misselijkheid, kunnen soms ook voorkomen.

Tijdens het gebruik van allopurinol wordt regelmatig bloed geprikt, om het urinezuur te meten en eventuele afwijkingen in waardes van de lever of de nieren op te sporen. In het begin van de jichtbehandeling moet dit wat vaker gebeuren. Later is eens per 6 tot 12 maanden bloedprikken voldoende.

Zwangerschap en borstvoeding
De reumatoloog raadt allopurinol af gedurende de zwangerschap of tijdens borstvoeding, omdat er weinig bekend is over veilig gebruik in die periode.

Belangrijk
Allopurinol kan soms de werking van andere medicijnen beïnvloeden, zoals bloedverdunners van de trombosedienst, ciclosporine en azathioprine. Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u allopurinol gebruikt.

Benzbromaron (Desuric ®)

Benzbromaron is een medicijn dat het urinezuurgehalte in het bloed verlaagt, doordat het de uitscheiding van urinezuur in de nieren verhoogt. Het wordt gebruikt bij jicht als het medicijn allopurinol bijwerkingen geeft of onvoldoende effectief is.

Dosering en werking
De reumatoloog schrijft benzbromaron voor in tabletten van 100 mg, in een dosering van één keer per dag 50 tot 300 mg (afhankelijk van nierfunctie en effect).

Bijwerkingen
Soms komen bijwerkingen voor. Meestal verdwijnen deze vanzelf binnen enkele weken, als het lichaam gewend is aan het medicijn. Maag-darmklachten, zoals misselijkheid en diarree, kunnen voorkomen. Benzbromaron kan soms niersteenkolieken of leverontsteking uitlokken. Benzbromaron mag daarom niet gebruikt worden bij ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min), nierstenen of in geval van een leveraandoening.

Tijdens het gebruik van benzbromaron wordt regelmatig bloed geprikt, om het urinezuur te meten en eventuele afwijkingen in waardes van de lever of de nieren op te sporen. In het begin van de jichtbehandeling moet dit wat vaker gebeuren. Later is eens per 6 tot 12 maanden bloedprikken voldoende.

Zwangerschap en borstvoeding
De reumatoloog raadt benzbromaron af gedurende de zwangerschap of tijdens borstvoeding, omdat er weinig bekend is over veilig gebruik in die periode.

Belangrijk
Benzbromaron kan soms de werking van andere medicijnen beïnvloeden, zoals bloedverdunners van de trombosedienst. Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u benzbromaron gebruikt.

Febuxostat

Febuxostat is een medicijn dat het urinezuurgehalte in het bloed verlaagt, doordat het de omzetting van purine naar urinezuur remt. Daardoor maakt het lichaam minder urinezuur aan. De reumatoloog schrijft het voor bij jicht, wanneer allopurinol en benzbromaron bijwerkingen geven of onvoldoende effectief zijn.

Werking
De reumatoloog schrijft febuxostat voor in tabletten van 80 mg of 120 mg, in een dosering van 1 x per dag 40 tot 120 mg (afhankelijk van nierfunctie en effect).

Bijwerkingen
Soms komen bijwerkingen voor. Meestal verdwijnen deze vanzelf binnen enkele weken, als het lichaam gewend is aan het medicijn. Febuxostat kan een allergische reactie uitlokken met huiduitslag en jeuk. Dit is een reden om het middel te stoppen. Hoofdpijn, leverfunctiestoornissen en maag- darmklachten, zoals misselijkheid en diarree, komen soms ook voor.

Behandeling met febuxostat is niet aan te bevelen bij ischemische hartziekte (zoals vernauwingen in de kransslagaders van het hart of een hartinfarct) of hartfalen. Er is geen onderzoek gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid van febuxostat bij patiënten met een matig tot ernstige leverfunctiestoornis of nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min).
 
Tijdens het gebruik van febuxostat wordt regelmatig bloed geprikt, om het urinezuur te meten en eventuele afwijkingen in waardes van de lever, de nieren of de bloedaanmaak op te sporen. In het begin van de jichtbehandeling moet dit wat vaker gebeuren. Later is eens per 6 tot 12 maanden bloedprikken voldoende.

Zwangerschap en borstvoeding
De patiënt kan febuxostat beter niet gebruiken gedurende de zwangerschap of tijdens borstvoeding, omdat er weinig bekend is over veilig gebruik in die periode.

Belangrijk
Febuxostat kan soms de werking van andere medicijnen beïnvloeden, zoals azathioprine (immuunsuppressivum). Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u febuxostat gebruikt.


Tijdelijke bijwerkingen

Tijdens het instellen van de medicatie kan de patiënt meer last krijgen van jicht. Daarom gaat de dosering stapsgewijs omhoog. Periodiek wordt het urinezuur gemeten en zo nodig past de reumatoloog de dosering van het medicijn aan. Het streven is om de waarde van het urinezuur te verlagen naar een urinezuur van <0.36 mmol/L (of zelfs <0.30 mmol/L, afhankelijk van de mate van jichtneerslag).

Preventief behandelen

Ter voorkoming van jichtaanvallen krijgt de patiënt standaard het medicijn colchicine (of een NSAID) gedurende de periode van het instellen van het urinezuur-verlagende medicijn. Doorgaans is dit een periode van 6 tot 12 maanden.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij