Ga direct naar inhoud

Trombosedienst - informatie voor verwijzers

De trombosedienst verzorgt het gehele traject van bloedafname tot doseringsadvies. De medewerkers van de trombosedienst zijn geschoold volgens de richtlijnen van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en worden ondersteund door een trombosedienstarts. De trombosedienst is lid van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) en geaccrediteerd (ISO 15189) door de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat de trombosedienst werkt volgens strikte regels en procedures. Dit kwaliteitssysteem biedt zekerheid aan patiënten, maar ook aan het personeel.

LESA richtlijnen

Deze eerstelijns samenwerkingsafspraak beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van huisarts, specialist ouderenzorg, apotheker, trombosedienstarts en tandarts bij de behandeling en begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel.


Openingstijden voor bloedprikken en monsterafgifte

Op de pagina over bloedprikken en monsterafgifte vindt u de openingstijden.

Werkwijze 

Medewerkers van het laboratorium nemen op diverse bloedafnamelocaties in de regio bloed af bij patiënten. Bloedafname kan ook plaatsvinden bij de poli bloedafname in het SKB. Voor patiënten die niet in staat zijn om naar een bloedafnamelocatie te komen (op indicatie van huisarts of specialist), komt de medewerker van de trombosedienst aan huis voor de bloedafname. 

Als er naast het stollingsonderzoek nog ander bloedonderzoek wordt uitgevoerd (bijv. huisarts / specialist) dan wordt daar ook direct bloed voor afgenomen. Meld dit vooraf bij de medewerker van de trombosedienst en geef uw aanvraagformulieren af. De bloedonderzoeken worden gedaan in het laboratorium van het SKB, net zoals de stollingsonderzoeken (INR bepaling). Gespecialiseerde medewerkers (doseerfunctionarissen) bepalen samen met de arts van de trombosedienst de dosering van de  antistollingsmedicijnen. Als er op basis van de resultaten iets wijzigt in de dosering van uw antistollingsmedicijnen, wordt u op de dag van de bloedafname door de trombosedienst gebeld. Indien u niet gebeld wordt, blijft het doseerschema ongewijzigd. Het nieuwe doseerschema ontvangt u de dag na de bloedafname (niet op feestdagen).

Aanmelden (nieuwe) patiënten

Voor het aanmelden van een nieuwe patiënt kunt u het '(her)aanmeldingsformulier Trombosedienst' gebruiken. Dit formulier mag u versturen naar trombosedienst@skbwinterswijk.nl sturen. Of u kunt telefonisch contact opnemen met de trombosedienst via 0543 - 54 41 09.

Contact

De trombosedienst is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer 0543 - 54 41 09. 

Voor artsen en apothekers is er op maandag t/m vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur een achterwacht trombosedienstarts bereikbaar via de centrale receptie op telefoonnummer 0543 - 54 44 44. 

E-mailadres: trombosedienst@skbwinterswijk.nl.

Direct naar