Ga direct naar inhoud

Schildwachtklierprocedure (sentinel node procedure)

De schildwachtklierprocedure wordt toegepast om de lymfeklieren te onderzoeken op uitzaaiingen, wanneer er sprake is van (een voorstadium van) kanker. De verspreiding van tumorcellen gebeurt via het lymfestelsel en de bloedbaan. Uitzaaiingen worden daarom vaak als eerste aangetroffen in de lymfeklieren in de buurt van de tumor.

De schildwachtklier (of poortwachterklier) is de eerste lymfeklier waar kankercellen naar uitzaaien. Het verwijderen van meerdere lymfeklieren kan leiden tot klachten. Daarnaast zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren niet altijd aan te tonen door middel van een echo. Om te voorkomen dat ’gezonde’ lymfeklieren onnodig worden verwijderd, wordt de schildwachtklier onderzocht door middel van de schildwachtklierprocedure.

Het onderzoek
Om de schildwachtklier zichtbaar te kunnen maken, krijgt u eerst een injectie met een licht radioactieve stof rondom de tepelhof. Het lichaam voert deze vloeistof af naar de schildwachtklier. Dit duurt ongeveer twee uur. Daarna maakt de nucleair werker foto’s (scintigrafie). Op de foto’s is een ophoping van de radioactieve stof in de schildwachtklier te zien. Daarnaast wordt er met een probe (instrument dat radioactieve klieren kan opsporen) gezocht naar de plek van de lymfklier in de oksel. Deze plek wordt op de huid afgetekend.

Om te kunnen onderzoeken of de schildwachtklier tumorcellen bevat, moet deze door een chirurg operatief worden verwijderd. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Om de schildwachtklier beter te kunnen zien, spuit de chirurg na de plaatselijke verdoving ook een klein beetje blauwe vloeistof in uw huid. Deze vloeistof gaat ook door het lymfestelsel naar de schildwachtklier. Vervolgens wordt de schildwachtklier verwijderd via een snede in uw huid en opgestuurd voor verder onderzoek.

Door de blauwe vloeistof kan uw urine of ontlasting na de operatie wat blauwgroen gekleurd zijn.

Uitslag
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek. De uitslag van het schildwachtklieronderzoek krijgt u tijdens de afspraak met uw behandelend arts.

Direct naar