Ga direct naar inhoud

Ruggenprik

Voor veel ingrepen is een eenmalige verdoving die één tot drie uur werkt voldoende. Soms duurt een operatie langer duurt of krijgt u na de operatie pijnstilling via een ruggenprik. U krijgt dan een dunne catheter in uw rug. U kunt er gewoon op liggen.

Voor de ruggenprik wordt u gevraagd te gaan zitten in een ontspannen houding zodat de rug bol is en de schouders afhangen. De anesthesioloog of de physician assistant brengt zorgvuldig de naald in de juiste positie en spuit de verdovingsvloeistof in. U zult merken dat uw benen warm worden en gaan tintelen. Later worden ze gevoelloos en slap, net zoals de rest van het onderlichaam. Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker bij u. U blijft bij bewustzijn, wel kunt u een licht slaapmiddel krijgen. Van de operatie ziet u niets; alles wordt afgeschermd met blauwe doeken.

Bijwerkingen van een ruggenprik

  • Het kan voorkomen dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. De anesthesioloog kan dan extra verdoving toedienen. In andere gevallen wordt de ruggenprik gecombineerd met een andere verdoving, bijvoorbeeld narcose.
  • Door een ruggenprik kunt u een lage bloeddruk krijgen. Hierdoor kunt u zich tijdelijk onwel voelen. Na een ruggenprik wordt uw bloeddruk iedere drie minuten gemeten, zodat de anesthesioloog maatregelen kan nemen als uw bloeddruk teveel daalt.
  • Soms breidt het verdoofde gebied zich verder uit naar boven. U merkt dat doordat uw handen gaan tintelen. Misschien kunt u wat moeilijker ophoesten of doorzuchten. Met het toedienen van extra zuurstof is het goed te verdragen.
  • Bij een ruggenprik is de blaas ook verdoofd. Hierdoor kunt u moeilijker plassen. Het kan nodig zijn de blaas met een katheter leeg te laten lopen.


Bijwerkingen en complicaties nadat de ruggenprik is uitgewerkt

  • Rugpijn: dit heeft vaak te maken met de houding tijdens de operatie. Op de plek van de ruggenprik kan een klein beurs plekje ontstaan.  De klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen.
  • Hoofdpijn: deze hoofdpijn onderscheidt zich van ’gewone’ hoofdpijn doordat de pijn afneemt bij platliggen en juist toeneemt  bij overeind komen. Als u deze klachten heeft, neemt u dan contact op met de anesthesioloog.
Direct naar