Ga direct naar inhoud

Radiologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Wat is radiologie? add

Radiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met het vaststellen van een diagnose, de aard en locatie van een ziekte door middel van röntgenstraling (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, mammografie of CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). Daarnaast verricht de radioloog puncties zodat weefselbiopten worden verkregen voor verder onderzoek.

De radiologen van het Medisch Spectrum Twente, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Ziekenhuis Groep Twente zijn gefuseerd tot één maatschap, Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON). Door deze fusie waarborgen zij kwalitatief hoogwaardige radiologische zorg voor alle aanvragers en patiënten in de regio. De verschillende radiologen van deze maatschap houden één van de ziekenhuizen als vaste standplaats zodat herkenbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid gewaarborgd blijft.

Afspraak maken bij de poli Radiologie add

Uw behandelend arts of huisarts heeft u voor nader onderzoek doorgestuurd naar de afdeling Radiologie. Voor de meeste onderzoeken moet u eerst een afspraak maken. Dit kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 0543 54 46 20 of bij het secretariaat van de afdeling Radiologie.

Mogelijk wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt uw afspraak dan per brief toegezonden. Het is belangrijk dat uw telefoonnummer op de aanvraag juist is, zodat wij u overdag kunnen bereiken bij eventuele vragen of wijzigingen.

Als u een afspraak heeft kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Als wij nog geen verwijsbrief hebben ontvangen, moet u die zelf meenemen.

Bent u verhinderd?
Wanneer u onverwacht verhinderd bent om op de afgesproken datum en/of tijdstip naar uw afspraak te komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden (minimaal 24 uur voor het onderzoek). Dit kunt u doen via telefoonnummer 0543 54 46 20.

Onderzoeken Radiologie add

Alle onderzoeken op de afdeling radiologie worden uitgevoerd door röntgenlaboranten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de radioloog. De röntgenlaborant haalt u op uit de wachtkamer en vraagt u kledingstukken uit te doen. Het helpt als u gemakkelijke kleding draagt op de dag van het onderzoek. Wat allemaal uit moet hangt af van het onderzoek. Het helpt als u geen kledingstukken draagt met versierselen van metaal of plastic erop. Voor enkele onderzoeken gelden risicofactoren hiervoor wordt u dan gescreend. 

Voor het plannen van spoedonderzoeken overlegt de aanvragend arts met één van de radiologen. De radioloog bepaalt samen met de aanvragend arts op welke termijn het onderzoek wordt uitgevoerd.

De aanvragend arts ontvangt een schriftelijk verslag van het onderzoek. U ontvangt de uitslag van het onderzoek telefonisch of via een vervolgafspraak op de polikliniek van uw arts.

Mag familie mee tijdens het onderzoek?

Bij hulpbehoevende patiënten maar zeker ook bij kinderen is het prettig als hulpverleners of familie bij het onderzoek aanwezig zijn om te helpen bij het onderzoek. Zij moet dan wel een loodschort dragen net als het personeel dat bij de patiënt blijft staan. Als het echter niet nodig is kan de familie juist beter buiten de kamer wachten. Overleg met de laborant die u helpt wat mogelijk is.

Bent u zwanger of denkt u mogelijk zwanger te zijn?

Overleg dan met uw aanvrager of de afdeling Radiologie. Zij adviseren u of het onderzoek wel door moet gaan. Geef het altijd door aan de röntgenlaborant indien u zwanger bent of het denkt te zijn. Borstvoeding is over het algemeen geen probleem maar ook hiervoor geldt dat u dit altijd door moet geven aan de röntgenlaborant.

Contact add

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Radiologie. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0543 54 46 20.

 

arrow_back arrow_forward

Onze zorgverleners

M.J. Wamelink
M.J. Wamelink BIG 59045788501 Radioloog
J.B.J. van den Nieuwboer
J.B.J. van den Nieuwboer BIG 19062122501 Radioloog
A.M. Tiehuis
A.M. Tiehuis BIG 69063159201 Radioloog
J.H.M.  Heersche
J.H.M. Heersche BIG 79911042001 Radioloog
M. Ongena-Geerdes
M. Ongena-Geerdes BIG 39912118401 Radioloog
L.B.M. Weerink
L.B.M. Weerink BIG 39915003001 Radioloog
Praktische informatie
Route: 6.2
0543 54 46 20
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Winterswijk
Wachttijd voor een MRI-Scan (radiologie): 10 dagen
Wachttijd voor een CT-Scan (radiologie): 6 dagen
Direct naar