Ga direct naar inhoud

Polikliniek, dagbehandeling en opname

Het SKB is een streekziekenhuis dat garant staat voor een brede basiszorg in de Oost-Achterhoek. Een groot deel van ons werk bestaat uit de behandeling van alledaagse, veel voorkomende ziektebeelden. Daarnaast bieden we hoogwaardige, specialistische zorg op het gebied van oncologie en arthroscopie. Voor verschillende complexere ziektebeelden werken we nauw samen met specialistische ziekenhuizen. In veel gevallen vindt de diagnostiek en de nabehandeling wel plaats in het SKB.

Polikliniek
Een poliklinische verrichting is een operatie waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. Het gaat daarbij om een kleine ingreep, zoals het weghalen van een wrat. Ook het verwijderen van een cyste, sterilisatie en de behandeling van spataderen zijn veel voorkomende poliklinische operaties.

Een poliklinische ingreep vindt plaats na verwijzing door de huisarts en wordt uitgevoerd in de poliklinische behandelkamer. In de meeste gevallen kunt u na de operatie direct weer naar huis. Controles en nabehandeling zoals het verwijderen van hechtingen worden door ons of door uw huisarts uitgevoerd.

Dagbehandeling
Inmiddels worden al veel ingrepen in het SKB in dagbehandeling verricht. Daarbij valt te denken aan bepaalde vormen van liesbreukoperaties of kijkoperaties van gewrichten (arthroscopie). Over veel van deze aandoeningen zijn patiëntenfolders te vinden op deze website. Hierin staat ook of de betreffende operatie in dagbehandeling kan worden uitgevoerd.

Kort verblijf
Onder kort verblijf vallen ingrepen die maximaal vier tot vijf dagen duren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingrepen waarbij een drain of een infuus nodig is, of extra pijnstilling. Operaties die vallen onder kort verblijf zijn bijvoorbeeld galblaasoperaties, borstkankeroperaties, grotere schouderoperaties en kruisbandreconstructies.

Na de operatie bekijken we van dag tot dag of u fit genoeg bent om naar huis te gaan. Vóór ontslag heeft u eerst een gesprek met de verpleegkundige. Zij geeft zorgadviezen en/of leefregels mee en zorgt dat er de vervolgafspraken zijn gemaakt.

Klinische opname
We spreken van klinische opnames wanneer verwacht wordt dat u meer dan één week in het ziekenhuis moet verblijven. Het gaat dan vaak om opnames waarbij grotere buikoperaties moeten worden uitgevoerd. Ook bij meer acute opnames - bijvoorbeeld na een ongeval - verblijft u soms langere tijd in het ziekenhuis.

Tijdens een klinische opname loopt de chirurg, physician assistant of nurse practitioner dagelijks visite bij de patiënt. Hierbij kijken we of het herstel volgens verwachting verloopt. Soms worden er ook andere medisch specialisten betrokken bij uw herstel.

Na de operatie bekijken we van dag tot dag of u fit genoeg bent om met ontslag te gaan. Vóór ontslag heeft u eerst een gesprek met de verpleegkundige. Zij geeft zorgadviezen en/of leefregels mee en zorgt dat er de vervolgafspraken zijn gemaakt.

Direct naar