Ga direct naar inhoud

Pijnmeting

In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt pijn gemeten en geregistreerd  om beter inzicht te krijgen in de mate waarin patiënten pijn ervaren. Dat kan helpen om de pijnbestrijding zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt. Dat betekent dat wij alle patiënten op de afdeling drie tot vier keer per dag vragen om de mate waarin zij pijn beleven kort te omschrijven. Uiteraard wordt 24 uur per dag op uw pijn gelet en niet alleen gedurende deze meetmomenten.

Iedereen beleeft pijn op zijn of haar eigen manier. In dat opzicht is pijnbestrijding maatwerk. U bent de enige die kan vertellen of u pijn hebt en hoe erg die pijn is. Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoeveel pijn zij hebben. Dat is begrijpelijk, een ander kan uw pijn niet voelen. Voor pijn bestaat geen betrouwbaar meetinstrument maar er zijn wel hulpmiddelen om de mate van pijn weer te geven.
 
Hoe gaat pijnmeting in zijn werk?
Drie tot vier keer per dag komt een verpleegkundige vragen of u uw (eventuele) pijn met een cijfer tussen de 0 en de 10 aan wilt geven. Geen pijn is een 0 (nul), de ergst denkbare pijn is een 10 (tien). Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van een pijnmeetlatje (smiley scale of VAS). Het schuifje plaatst u op een plek op de lijn die overeen komt met uw pijn. Vervolgens zal de verpleegkundige een score aflezen op de achterzijde van het pijnmeetlatje. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat om de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring. De hoogte van het cijfer is voor ons een indicatie hoe het met uw pijn gesteld is. Zo nodig kunnen wij in overleg met u extra pijnstilling geven. Het is ook van belang dat u tevreden bent over de manier van pijnbestrijding. Geef dit aan als dat niet het geval is.
 
Als u vragen heeft, stel ze dan aan de verpleegkundige of arts. Blijf er niet mee zitten.

Direct naar