Ga direct naar inhoud

Pijn op de Spoedeisende Hulp

Acute pijn is een van de meest voorkomende klachten van patiënten op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Adequate behandeling van acute pijn is een essentieel onderdeel van goede patiëntenzorg zowel uit humanitair als medisch oogpunt. De pijnservice van het SKB heeft een groot aandeel gehad in het tot stand komen van de richtlijn acute pijnbestrijding SEH 2012. Deze richtlijn biedt een leidraad voor de verschillende disciplines werkzaam op de eerste hulp afdeling van het SKB welke in aanraking komen met patiënten welke pijn aangeven. Zodoende moet worden voorkomen dat patiënten, jong en oud, onnodig pijn hebben gedurende en na verblijf op de SEH.

Direct naar