A A A

Medische psychologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Wat is medische psychologie? add

In de medische psychologie staat de wisselwerking tussen ingrijpende lichamelijke aandoeningen en wat u doet, denkt en voelt centraal; wat doet een ziekte met u en wat doet u met de ziekte? Wat is de invloed van innerlijke onrust, angst of somberheid op het beloop van de aandoening en het functioneren?

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor u en de mensen in uw directe omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Voorbeelden van klachten zijn:

  • concentratie en aandachtsproblemen
  • overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep
  • symptomen die wijzen op achteruitgang van geheugen of andere cognitieve functies
  • achteruitgang
  • klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is

Medische Psychologie add

Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, kan de medisch specialist u verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. U kunt ook zelf aangeven bij uw specialist dat u graag begeleiding wilt van de psycholoog. De psychologen verrichten diagnostiek en behandeling op verwijzing van alle in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aanwezige medisch specialisten en ze werken zowel klinisch als poliklinisch.

De psycholoog kan helpen door middel van (test) onderzoek en/of behandeling. Soms is het al voldoende als u weet waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden. Deze behandeling kan plaatsvinden op de afdeling Medische Psychologie of u wordt verwezen naar een andere afdeling. Een behandeling is meestal kortdurend. De psychologen maken in de therapieën vaak gebruik van speciale technieken, bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie en ACT.

Eén van de specialisaties binnen de afdeling is neuropsychologie. Hierbij gaat het om de gevolgen van een hersenaandoening voor het gedrag en de informatieverwerking. Een neuropsychologisch onderzoek kan informatie geven over de gevolgen van een hersenaandoening op het gedrag.

Afspraak maken add

Wilt u een afspraak maken op de afdeling Medische Psychologie? Dan belt u telefoonnummer 0543 54 46 10. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Lees meer over het maken van een afspraak.

Voor uw afspraak op de afdeling Medische Psychologie volgt u route 3.3. U kunt zich melden bij het secretariaat en zij zullen u uitleggen waar u kunt wachten. Ook is het mogelijk dat u voor een psychologisch testonderzoek komt. De psycho-diagnostisch medewerkers die de tests afnemen zitten elders in het ziekenhuis, maar u kunt zich gewoon melden bij het secretariaat van Medische Psychologie. Zij zullen u verder uitleg geven waar u kunt wachten.

Onze zorgverleners

L. Tibben-de Jong
L. Tibben-de Jong BIG 29062675425 GZ psycholoog
M. Egging
M. Egging BIG 39916349725 GZ psycholoog
M. Schokkin-Hoitink
M. Schokkin-Hoitink GZ-psycholoog i.o.
Praktische informatie
Route: 3.3
0543 54 46 10
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij