Ga direct naar inhoud

Medische psychologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Wat is Medische Psychologie? add

In de medische psychologie staat de wisselwerking tussen ingrijpende lichamelijke aandoeningen en wat u doet, denkt en voelt centraal: wat doet een ziekte met u en wat doet u met de ziekte? Wat is de invloed van innerlijke onrust, angst of somberheid op het beloop van de aandoening en het functioneren?

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor u en de mensen in uw directe omgeving. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Voorbeelden van klachten zijn:

  • concentratie en aandachtsproblemen
  • overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep
  • symptomen die wijzen op achteruitgang van geheugen of andere cognitieve functies
  • achteruitgang
  • problemen in de ontwikkeling op emotioneel en/of cognitief vlak
  • klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is


Binnen de afdeling Medische psychologie maken we onderscheid tussen volwassenen en kind & jeugd.

Medische Psychologie Volwassenen add

Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, kan de medisch specialist u verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie. U kunt ook zelf aangeven bij uw specialist dat u graag begeleiding wilt van de psycholoog. De psychologen verrichten diagnostiek en behandeling op verwijzing van alle in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aanwezige medisch specialisten en ze werken zowel klinisch als poliklinisch.

De psycholoog kan helpen door middel van (test) onderzoek en/of behandeling. Soms is het al voldoende als u weet waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden. Deze behandeling kan plaatsvinden op de afdeling Medische Psychologie of u wordt verwezen naar een andere afdeling. Een behandeling is meestal kortdurend. De psychologen maken in de therapieën vaak gebruik van speciale technieken, bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie en ACT.

Een van de specialisaties binnen de afdeling is neuropsychologie. Hierbij gaat het om de gevolgen van een hersenaandoening voor het gedrag en de informatieverwerking. Een neuropsychologisch onderzoek kan informatie geven over de gevolgen van een hersenaandoening op het gedrag.

Afspraak maken bij Medische Psychologie Volwassenen add

Wilt u een afspraak maken op de afdeling Medische Psychologie? Dan belt u het telefoonnummer 0543 54 46 10. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Lees meer over het maken van een afspraak.

Voor uw afspraak op de afdeling Medische Psychologie volgt u route 3.3. U kunt zich melden bij het secretariaat en daar krijgt u uitleg waar u kunt wachten. Ook is het mogelijk dat u voor een psychologisch testonderzoek komt. De psychodiagnostisch medewerkers die de tests afnemen zitten elders in het ziekenhuis, maar u kunt zich gewoon melden bij het secretariaat van Medische Psychologie op route 3.3.

Spreekuren Medische Psychologie Volwassenen
De psychologen houden spreekuur van maandag tot en met vrijdag.

Wat is Medische Psychologie Kind & Jeugd? add

Bij de afdeling Medische Psychologie Kind & Jeugd kunnen kineren en hun ouder(s)/verzorger(s) terecht voor orthopedagogische begeleiding, onderzoek en behandeling die samenhangt met een lopende behandeling bij een (kinder)arts in ons ziekenhuis.

Als je als kind of jongere te maken krijgt met gezondheidsproblemen, kan het lastig zijn de draad van je dagelijks leven weer op te pakken. Het kan zijn dat jij en/of je ouder(s) moeilijk kunnen wennen aan de invloed die een chronische aandoening in je leven heeft. Ook kan het zijn dat je last hebt van de gevolgen van je medische behandeling. Het kan zelfs zijn dat er juist géén oorzaak voor je lichamelijke klachten gevonden wordt, terwijl je hier zo veel last van hebt dat je niet of nauwelijks meer toekomt aan de dingen die voor jou belangrijk zijn.

De orthopedagogen van het SKB kunnen jou en je ouder(s) hierbij helpen. Als je arts je heeft verwezen, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De vragen en behoeften van jou en je ouder(s) zijn voor ons het vertrekpunt, waarbij we je ook altijd eerlijk zullen informeren over wat wij denken dat je zal gaan helpen. Soms bieden we je een kortdurende psychologische behandeling. Soms is het beter om eerst beter te begrijpen waar je last van hebt en waarom. Dat doen we middels psychologisch onderzoek. Ook komt het voor dat we in het ziekenhuis niet de behandeling kunnen bieden die jij nodig hebt. We zoeken dan samen met jou waar je deze hulp wel kunt vinden. we werken nauw samen met je kinderarts. Je vindt ons daarom ook op dezelfde plek in het ziekenhuis.

Afspraak maken bij Medische Psychologie Kind & Jeugd add

Op verwijzing van een medisch specialist kan uw kind terecht bij de orthopedagoog. Meestal is deze specialist een van de kinderartsen of de kinderrevalidatiearts. Nadat de verwijzing door de specialist is ontvangen, ontvangt u een schriftelijke oproep voor de eerste afspraak. Ook ontvangt u aanvullende informatie over de werkwijze van een orthopedagoog.

Voor de afspraak op de afdeling Medische Psychologie Kind & Jeugd volgt u route 4.7. U kunt zich meldne bij het secretariaat, zij leggen uit waar u kunt wachten. Ook is het mogelijk dat u voor een psychologisch testonderzoek komt. De psychodiagnostisch medewerkers die de tests afnemen zitten elders in het ziekenhuis. U kunt zich melden bij het secretariaat van Medische Psychologie Volwassenen, route 3.3. 

Wilt u een afspraak wijzigen op de afdeling Medische Psychologie Kind & Jeugd? Dan belt u met het telefoonnummer 0543 54 43 50. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Lees meer over het maken van een afspraak.

Spreekuren orthopedagogen
De orthopedagogen houden spreekuur op maandag tot en met vrijdag. Op maandagochtend bij onze buitenpolikliniek in Eibergen.

arrow_back arrow_forward

Onze zorgverleners

M.K. Waanders
M.K. Waanders BIG 79927133231 Orthopedagoog
A.J.F. Lankamp
A.J.F. Lankamp BIG 49059306425 GZ-psycholoog
M. Egging
M. Egging BIG 39916349725 GZ-psycholoog
M. Hoitink
M. Hoitink BIG 19932653525 GZ-psycholoog
D.A.H. Vrins
D.A.H. Vrins Psycholoog
Praktische informatie
Route: 3.3
0543 54 46 10
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Direct naar