Ga direct naar inhoud

Longfunctieonderzoek

In het geval van regelmatige klachten van benauwdheid, hoesten en /of kortademigheid, kan het zijn dat uw huisarts of specialist u verwijst naar de longfunctieafdeling. Middels longfunctieonderzoek wordt een beeld verkregen van de inhoud, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de luchtwegen. Bij vernauwingen van de luchtwegen, kan met longfunctieonderzoek worden vastgesteld door welke stoffen de luchtwegen vernauwen en welke medicijnen deze vernauwing zouden kunnen opheffen.

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een dun slangetje waaraan een camera vastzit in de longen kijkt. Alle longfunctie onderzoeken vinden plaats op de afdeling Functieonderzoek, route 4.4.

Direct naar