A A A

Lasertherapie

Er zijn veel huidaandoeningen die behandeld kunnen worden met lasertherapie. Op de afdeling Dermatologie is behandeling met verschillende lasers mogelijk. Wij werken met drie type lasers, namelijk IPL, YAG en CO2.

Uw behandelend arts bespreekt met u of uw aandoening door lasertherpaie behandeld kan worden.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij