Ga direct naar inhoud

Lactatiekunde

Algemene informatie
Patiëntenfolders

Borstvoeding add

Borstvoeding is de beste voeding voor uw baby. Het bijzondere aan borstvoeding is dat de samenstelling zich voortdurend aanpast aan de behoefte van uw baby. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vindt de zorg en begeleiding van borstvoeding erg belangrijk.

De verpleegkundigen binnen het ziekenhuis die met de zorg rondom moeder en kind te maken hebben zijn geschoold in het begeleiden van borstvoeding gebaseerd op de tien vuistregels van WHO (World Health Organization)/UNICEF.

Lactatiekundigen add

Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig zijn. Binnen het SKB kunt u met uw vragen en problemen rondom de borstvoeding terecht bij onze lactatiekundigen IBCLC, Jeanet te Brummelstroete (BIG 69005783030, ook kinder- en neonatologieverpleegkundige) en Jolanda Strank (BIG 69005777730, ook werkzaam als kraamverpleegkundige). 

Lactatiekundigen Jolanda en Jeanet

De lactatiekundige geeft advies over:

 • borstvoeding in het algemeen
 • aanlegproblemen
 • eerdere negatieve ervaringen met borstvoeding
 • medicijngebruik en borstvoeding
 • een baby die de borst weigert
 • pijn tijdens borstvoeding
 • teveel of te weinig melk
 • borstontsteking
 • ziektes van moeder en baby
 • borstoperaties
 • kolven in de zwangerschap
 • opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren)
 • het afbouwen bij borstvoeding

Begeleiding op de afdeling van de lactatiekundige add

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend is één van de lactatiekundigen aanwezig. Alle moeders van de afdeling Vrouw-Kind die borstvoeding geven worden bezocht. De lactatiekundige geeft advies, kijkt eventueel mee met een voeding en zo nodig wordt er een plan gemaakt bij eventuele problemen. Ook tijdens hun andere werkdagen op de afdeling kunnen zij altijd benaderd worden voor eventuele vragen en/of problemen.

Zwangere vrouwen die opgenomen zijn worden bezocht voor voorlichting over borstvoeding. Ook kunnen zwangere vrouwen die onder controle staan bij een gynaecoloog om diverse redenen een gesprek aanvragen bij de lactatiekundigen.

Er zijn geen kosten aan een lactatiekundig consult verbonden.

Voorlichtingsbijeenkomst over borstvoeding add

Wanneer u besloten hebt om borstvoeding te geven of wanneer u nog twijfelt dan is het zinvol om u goed te laten voorlichten over borstvoeding. In het SKB te Winterswijk wordt maandelijks een borstvoedingsvoorlichtingsavond georganiseerd door de lactatiekundigen Jeanet te Brummelstroete en Jolanda Strank van het SKB. Deze avond is bedoeld voor zwangeren en hun partners. Tijdens deze avond wordt besproken:

 • Waarom borstvoeding goed is voor moeder en baby
 • Hoe werkt borstvoeding
 • Hoe pakt een baby aan de borst
 • Wat is de normale gang van zaken bij borstvoeding geven
 • Situaties die zich voor kunnen doen in de zwangerschap of tijdens de bevalling die invloed kunnen hebben op de borstvoeding
 • Kolven: wanneer wordt er gestart met kolven en welke manieren van kolven zijn er
 • Borstvoeding en werken 


Data en aanmelden

Op https://www.vca-eva.nl/voorlichtingsavond vindt u een overzicht van de geplande voorlichtingsavonden. U kunt zich ook via die website aanmelden.

Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt de voorlichting op dit moment online aangeboden. Bij aanmelding ontvangt u op de genoemde datum een link waarmee u een week de tijd hebt om de voorlichting te volgen.

Tijd

De voorlichting duurt ongeveer een uur.

Kosten

Deze voorlichting is gratis.

Praktische informatie
Route: 4.7
Direct naar