Ga direct naar inhoud

Klaplong

Bij een pneumothorax is er sprake van lucht in de borstholte, de ruimte tussen het long- en borstvlies. Daardoor valt de long samen. Een pneumothorax ontstaat vaak spontaan, maar ook na een medische ingreep, bij een ongeval (klap op de borst) en bij ziekten van het long- of borstvlies. De long kan gedeeltelijk of helemaal samenvallen. Kortademigheid en pijn op de borst zijn vaak heviger als een groter gedeelte van de long is samen­gevallen. Bij mannen komt de aandoening vier maal vaker voor dan bij vrouwen. De oorzaak hiervan is niet bekend.

Een pneumothorax gaat meestal gepaard met klachten als:
- pijn op de borst, kortademig of het gevoel niet goed te kunnen doorademen (diep inademen).
- soms kan heftig kortademigheid, transpireren en duizeligheid met verschijnselen van shock (snelle hartslag, lage bloeddruk met flauwvalneigingen) optreden. Dan is er waarschijnlijk sprake van een spanningspneumothorax.

Een spontane pneumothorax ontstaat als er in een zwakke plek van het longvlies een ’lek’ ontstaat, waardoor lucht uit de luchtwegen in de borstholte kan komen. Meestal bevindt deze plek zich in het bovenste gedeelte van de long. De reden waarom dit op een bepaald moment optreedt, is niet bekend. Wel is bekend dat de aandoening relatief vaak voorkomt bij magere mannen van 15 - 40 jaar, vooral als zij roken. Een pneumothorax komt vaker voor bij een aantal long­ziekten zoals COPD, taaislijmziekte (cystic fibrosis) en tuberculose. Deze verloopt over het algemeen met meer complicaties en de genezing duurt langer.

De behandelend arts geeft aan of de pneumothorax klein of groot is. Alleen een kleine pneumothorax hoeft niet te worden behandeld en herstelt spontaan. Wel wordt aangeraden tij­dens de eerste dagen rust te houden. Door regelmatig rönt­genfoto's te maken wordt gecontroleerd of de long zich spontaan herstelt. U hoeft dan niet opgenomen te worden. Een grotere pneumothorax moet wel worden behandeld, hiervoor wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Er wordt een drain (slangetje) in de borstholte gebracht, die wordt aangesloten op een opvangpot gevuld met een laagje steriel water. Aan deze opvangpot kan zonodig op advies van de arts met een vacuümsysteem worden gezogen. Als de long na enkele dagen niet meer samenvalt, ook niet na het afsluiten van de drain, kan deze weer worden verwijderd. In deze fase worden regelmatig röntgenfoto's gemaakt. Voor u als patiënt betekent dit dat u een aantal dagen minder mobiel bent en soms is strikte bedrust noodzakelijk. Meestal heeft u dan ook hulp nodig bij de verzorging.

Direct naar