A A A

Klachtenregeling

Alle medewerkers in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg in het ziekenhuis. Zij proberen u zo goed mogelijk te begeleiden, te behandelen en te verzorgen tijdens uw bezoek aan de polikliniek of verblijf in het ziekenhuis. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg of de gang van zaken. Dit kunt u het beste meteen kenbaar maken bij de betrokken personen of de teamleider van de afdeling. Als u dit bezwaarlijk vindt of er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt met u de mogelijkheden van het behandelen van de klacht.  De klachtenfunctionaris kan, als u dat wenst, bemiddelen tussen u en degene tegen wie de klacht gericht is. De klachtenfunctionaris benadert de betrokken medewerker/arts alleen als u daar toestemming voor geeft. U kunt de klachtenfunctionaris bellen, mailen of schrijven:

  • bellen: 0543 54 43 05;
  • mailen: klachten@skbwinterswijk.nl;
  • online formulier: vul online het klachtenformulier in 
  • schrijven: het klachtenformulier is ook verkrijgbaar op de afdelingen en bij de Gastenservice in de centrale hal. U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)
t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

Als u contact opneemt met de klachtenfunctionaris, volgt er meestal een persoonlijk gesprek.

Klacht over een rekening van het ziekenhuis

Als u een klacht heeft over een rekening van het ziekenhuis dan kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0543) 54 43 85.

Klacht bij vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen

Wij attenderen patiënten erop om geen geld en kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is in principe niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het ziekenhuis toch een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van uw bezittingen. Bijvoorbeeld wanneer uzelf of een naaste niet in staat was maatregelen te nemen ten aanzien van uw eigendommen. Bij vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen (buiten uw schuld) kunt u dit aangeven bij de betreffende afdeling.

Klachtenregeling van het SKB

Onderaan deze pagina kunt u de klachtenregeling van ons ziekenhuis inzien.

Kosten

Aan de behandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris zijn voor u geen kosten verbonden.

Milieuklachten of tips?

Heeft u een klacht met betrekking tot het milieu, overlast, stank of verontreiniging in relatie tot het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)? Of heeft u een tip op dit gebied voor het SKB? Dan kunt u dit melden bij dhr. E. Schokkin, Coördinator Arbo, Veiligheid en Milieu, via e.schokkin@skbwinterswijk.nl. U kunt onder andere de volgende milieuzaken melden:

  • Overlast door het ziekenhuis
  • Klachten over geur- of geluid
  • Bodem, lucht- of waterverontreiniging
  • Tips
Direct naar
Goed, veilig & gastvrij