A A A

Kinder- en jongerenafdeling

Op de kinder- en jongerenafdeling worden kinderen en jongeren tot 18 jaar verpleegd. De afdeling bestaat uitneonatologie,kamers/zalen voor de kinderdagbehandeling en boxenkamers. Op een boxenkamer ligt een kind alleen. Op de zalen liggen twee of drie kinderen. Kinderen liggen zoveel mogelijk bij leeftijdsgenoten op één kamer.

De kamer

Persoonlijke bezittingen kunnen opgeborgen worden in een nachtkasje of in de klerenkast. Er is bij elk bed een tv.

Rooming-in

Er mag in principe altijd één van de ouders blijven slapen. Daarvoor zijn opklapbedden aanwezig. Ouders slapen dan bij het kind op de kamer.

Speelkamer

Kinderen en jongeren mogen naar de speelkamer als ze niet apart verpleegd worden. De speelkamer is een 'veilige' ruimte, waar geen medische handelingen worden verricht. Er kan worden gespeeld en samen gegeten. De speelkamer is bedoeld voor opgenomen kinderen. Broertjes en zusjes mogen onder begeleiding van een ouder ook komen spelen, mits de drukte het toelaat. Daarnaast komen pedagogisch medewerkers ook bij kinderen die niet naar de speelkamer toe kunnen, om samen met hen activiteiten te doen op de kamer. Bij mooi weer kunnen de kinderen en jongeren naar de tuin. De tuin is kindvriendelijk ingericht. Kinderen en hun ouders kunnen in de tuin genieten van de buitenlucht.

Operatie of onderzoek

Als uw kind binnenkort wordt geopereerd en opgenomen in ons ziekenhuis, worden jullie eerst uitgenodigd voor het spreekuur van de anesthesist. Normaal gesproken gaat u daarna samen met uw kind naar de medisch pedagogisch zorgverlener en een verpleegkundige van de kinder- en jongerenafdeling. U krijgt hier informatie over de operatie of behandeling, de opname en het verloop daarna. Dit heet een preoperatief spreekuur. Vanwege het coronavirus kan het preoperatief spreekuur niet doorgaan.

Bij het spreekuur gebruikt de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener het fotoalbum: 'ik word geopereerd'. Dit fotoalbum staat op onze website ter voorbereiding op de operatie en de opname. Het fotoalbum staat onderaan deze pagina. De verpleegkundige en medisch pedagogisch zorgverlener bereiden uw kind op de dag van de operatie of het onderzoek voor door materialen te laten zien die tijdens een operatie of onderzoek worden gebruikt. U en uw kind kunnen ook vragen stellen.

Bezoek

Iedere dag van:

  • 10.30 - 11.30 uur
  • 15.30 - 16.30 uur
  • 18.45 - 19.45 uur


Op de kinderunit en voor de kraamvrouwen is er voor de gezinsleden de gehele dag bezoek mogelijk in overleg met de verpleegkundigen.

Let op: Vanwege het coronavirus gelden er aangepaste maatregelen. Ga voor de actuele informatie naar de pagina over het coronavirus.

Cliniclowns

Elke week is er een CliniClown. Ze 'clownt' voor elk kind dat dit leuk vindt. Vanwege het coronavirus kunnen de CliniClowns niet langskomen en gaat het via een app. Bij interesse kunt u hiervoor een flyer aanvragen op de kinderafdeling. Wilt u meer weten over de CliniClowns? Kijk dan op www.cliniclowns.nl.

Stichting Tekenen voor Kinderen

Eens per maand komt er een tekenares van Stichting Tekenen voor Kinderen. Zij komt op de afdeling een tekening maken voor de kinderen. Vanwege het coronavirus kan de tekenares niet op de afdeling komen om een tekening te maken maar is de ze de hele dag bereikbaar via een speciaal nummer. De verpleegkundige en medisch pedagogisch zorgverlener geven u hierover meer informatie op de kinderafdeling.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij