Ga direct naar inhoud

Injectie met Avastin/Lucentis

Op deze pagina leggen we uit hoe en waarom we het geneesmiddel toedienen, wat de werking ervan is, op welke wijze het  toegediend wordt en wat u kunt verwachten. Wij raden u aan eerst de folder over uw oogziekte goed te lezen. Daarna is de tekst hieronder beter te begrijpen.

Mogelijkheden voor aandoeningen aan de gele vlek (macula)

Lekkend bloedvat
Er zijn verschillende aandoeningen van de gele vlek (de macula), te denken valt aan:

  • vorming van nieuwe (kwalitatief slechte) bloedvaten (Neovascularisatie)
  • slijtage van de gele vlek (Macula-degeneratie)
  • vochtlekkage onder de gele vlek (macula-oedeem)
  • verdwijnen van normale bloedvaten in het netvlies
  • afsluiting van de vaten (vene tak occlusie)
  • bij diabetische retinopathie (schade ten gevolge van de suikerziekte)


Avastin/Lucentis kan bij al deze bovenstaande ’aandoeningen’ gebruikt worden. 

Bij deze aandoeningen ontstaat er te veel concentratie van een groeistof in het glasvocht of in/onder het netvlies. De bekendste groeistof/groeifactor is VEGF (vascular endothelial growth factor). VEGF stimuleert de bloedvatnieuwvorming (angiogenese). De kwaliteit van deze bloedvaten is echter niet goed, waardoor deze weer meer kans maken op lekkage en bloedingen. De Avastin of Lucentis behandeling heeft dan ook als doel de VEGF hoeveelheid in het oog te verminderen. U kunt zich voorstellen dat Avastin of Lucentis niet meteen als éérste keuze wordt gebruikt. Deze therapie wordt overwogen als andere therapieën zoals bijv. druppels, laserbehandelingen en photodynamische therapie afdoende helpen.

De behandeling 
Als u met uw oogarts overeen bent gekomen dat u behandeld zult worden met Avastin of Lucentis krijgt u een aantal data door. Dit omdat blijkt dat er in de meeste gevallen meerdere behandelingen nodig zijn (vaak minimaal 3), met een tussenperiode van ongeveer 5 weken.

U wordt verwacht om die dagen op de Dagbehandeling OK te komen. Hiervoor kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal. Een van de gastvrouwen brengt u naar de Dagbehandeling. Van te voren druppelt een verpleegkundige uw oog zodat de pupil mooi wijd wordt, u gaat hier echter wazig van zien. Als uw pupillen wijd genoeg zijn, brengt de verpleegkundige u naar de ’operatie’kamer. Hier staat de oogarts op u te wachten. Als u plaats hebt genomen op de tafel krijgt u nog wat verdovende druppels en wordt uw gezicht ontsmet. Vervolgens krijgt u een doek over u heen en wordt het oog zelf ook ontsmet. Hier merkt u verder niets van. De oogarts zal u een aantal instructies geven die u dient op te volgen. Daarna volgt de prik, hier voelt u niets van. U merkt hoogstens dat er wat druk op uw oog uitgeoefend wordt. Daarna krijgt u een zalf in het oog en wordt het oog afgeplakt.

U kunt weer rechtop gaan zitten en weer terug naar uw begeleider. U mag die dag geen auto rijden. De volgende dag zien we u weer op het spreekuur.

Wat kunt u verwachten na de laatste behandeling

Bij macula degeneratie:
Een behandeling met de VEGF-remmers heeft een veel gunstiger resultaat dan de vroegere behandelingen. Het verminderd het risico op een afname van het gezichtsvermogen, en verhoogd de kans op een verbetering van het gezichtsvermogen. Bij een grote patiëntengroep zorgt de avastin/lucentis behandeling voor een stabilisatie van het gezichtsvermogen, bij een deel van de patiënten neemt het gezichtsvermogen zelfs toe.

Echter blijft er een kleine groep patiënten die niet gebaat zijn met de behandeling, waardoor de gezichtsscherpte toch zal afnemen. Wel is het zo dat de achteruitgang van het gezichtsvermogen langzamer gaat dan zonder de VEGF-remmers.

Bij bloedvatafsluiting (occlusie):
Een groot aantal patiënten die geholpen is met VEGF-remmers laat een verbeterd gezichtsvermogen zien. Deze verbetering valt te wijten aan een vermindering van de vaatlekkage en het remmen van nieuwe bloedvaten die van mindere kwaliteit zijn.

Bij Diabetes Mellitus (suikerziekte):
Bij diabetes is een veel voorkomend probleem het optreden van vochtophoping onder het netvlies (macula-oedeem). Als het niet mogelijk is om dit te verminderen / verhelpen door middel van een laserbehandeling, kan een Avastin/Lucentis behandeling overwogen worden. Ook kan er gekozen worden voor een combinatie van Avastin/Lucentis en een laserbehandeling.

Avastin of Lucentis
Lucentis is een middel dat alleen bij Macula Degeneratie gebruikt kan worden. Zo  staat dit middel ook geregistreerd, alleen is het middel duurder dan de Avastin. Avastin daar in tegen kan bij alle bovengenoemde ’aandoeningen’ gebruikt worden. Het is goedkoper, maar is niet geregistreerd door de gezondheidsautoriteiten. Het is dan ook een ’off-label use’. Overigens wordt het wereldwijd wel heel veel gebruikt. En lijkt het een positief effect te hebben op macula degeneratie. Voor meer informatie kunt u  terecht bij uw behandelend arts.

Direct naar