Ga direct naar inhoud

Glaucoom

Glaucoom is een veel voorkomende oogaandoening waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw langzaam verloren gaan. Meestal gaat dit samen met een te hoge druk binnen in het oog. Binnen in het oog wordt oogvocht aangemaakt. Als de afvoer van dit oogvocht wordt verstoord, kan er te hoge oogdruk ontstaan. De meeste mensen merken niet dat ze glaucoom hebben. Vroege herkenning is belangrijk, omdat onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en blindheid kan leiden. Het op tijd starten van een behandeling kan het zicht sparen.

Wat is de oorzaak van glaucoom?
De oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Wel weten we dat een verhoogde oogboldruk hier een belangrijke rol in speelt. Door verhoogde oogdruk kan de oogzenuw beschadigd raken. Hierdoor kan een deel van het gezichtsveld uitvallen, zonder dat dit in het begin wordt opgemerkt.

Soorten glaucoom
Er zijn verschillende soorten glaucoom. Deze zijn onder te verdelen in chronisch glaucoom of acuut glaucoom. De chronische vorm van glaucoom komt het meest voor en is in een vroeg stadium goed te behandelen. Bij acuut glaucoom is de oogdruk zeer hoog en kunt u last krijgen van wazig zien, een rood oog, hoofdpijn, misselijkheid en braken. Een snelle behandeling is dan noodzakelijk om beschadiging aan de oogzenuw te voorkomen of beperken.

Risicogroepen 
Iedereen kan glaucoom krijgen. De belangrijkste factoren die de kans op de chronische vorm van glaucoom vergroten zijn: 

  • Verhoogde oogdruk
  • De aanwezigheid van glaucoom in de naaste familie (ouders, kinderen, broers, zussen)
  • Een oogafwijking die glaucoom veroorzaakt (pseudo-exfoliatie of pigmentdispersie)
  • Na oogletsel


Andere factoren die van invloed zijn op het ontstaan van glaucoom zijn:

  • De leeftijd: op hogere leeftijd komt glaucoom vaker voor
  • Sterke bijziendheid (een sterke bril met minsterkte)
  • Het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of oogdruppels
  • De afkomst: mensen van Afrikaanse of Aziatische afkomst hebben een grotere kans om glaucoom te krijgen.


Screening
Voor mensen met een verhoogd risico op glaucoom is periodieke screening nodig. Alleen een oogdrukmeting is daarvoor niet voldoende. Het is ook nodig om aanvullende onderzoeken te doen, zoals een oogonderzoek, scan van de oogzenuw, meting van de hoornvlies dikte of gezichtsveldonderzoek.

Behandeling
Wanneer u met klachten bij de oogarts komt zal deze eerst uw ogen onderzoeken. Het onderzoek naar glaucoom bestaat uit een oogdrukmeting, het bekijken van het inwendige oog en eventueel bepalen van het gezichtsveld. De behandeling van glaucoom bestaat uit het verlagen van de oogdruk met oogdruppels of tabletten. Daarnaast kan een laserbehandeling of operatie worden uitgevoerd om de afvoer van het inwendige oogvocht te verbeteren.

Direct naar