A A A

Dermatologisch dagbehandelingscentrum

Het team bestaat uit drie dermatologen, drie dermatologie-verpleegkundigen en een physician assistent.  Zij werken intensief samen en hebben als doel:

  • Het bieden van een poliklinische, intensieve behandeling
  • Verstrekken van kennis over uw huidaandoening
  • Het bevorderen van inzicht in de huidaandoening en in de zalfbehandeling (evt. ook voor de thuissituatie)
  • Het leren omgaan met uw huidaandoening


Voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. De gesprekken en behandelingen vinden plaats bij het dagbehandelingscentrum. Hier komt u via route 2.4.


Vervolgbezoeken
Afhankelijk van het behandelplan worden er vervolgafspraken gemaakt. De duur van de totale behandeling is van tevoren moeilijk aan te geven. Voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de dermatologieverpleegkundigen en de dermatoloog.

Direct naar
Goed, veilig & gastvrij