Ga direct naar inhoud

Continentiezorg

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders

Continentiezorg add

Continentiezorg is een verzamelnaam voor zorg die wordt verleend bij functiestoornissen in de uitscheiding van urine en/of ontlasting. Deze stoornissen worden ook wel continentiestoornissen genoemd. Dit kan zich op vele manieren uiten.

Verwijzing

Iedere patiënt die bij een specialist in het SKB onder behandeling staat kan in principe een verwijzing krijgen voor de continentiepoli. Dit kan tijdens een opname zijn maar ook tijdens een polibezoek. Aan een bezoek aan de continentiepoli zijn geen kosten verbonden.

Contact

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 0543 - 54 46 92 of SVUC@skbwinterswijk.nl. )

Team Continentiezorg add

De continentieverpleegkundigen van het SKB zijn:

  • Nancy Berentsen (BIG 39040162930)
  • Angelique Huijskes (BIG 9000180030)
  • Annet Hesselink (BIG 79032765430)


De continentieverpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd in het geven van voorlichting en instructie bij continentiestoornissen. Zij werken samen met verschillende hulpverleners, zoals de uroloog, gynaecoloog, chirurg, internist, fysiotherapeut en gespecialiseerde verpleegkundigen. Hier leest u meer over de continentieverpleegkundige. 

Praktische informatie
Route: 1.2
0543 54 46 92
Telefonische openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Direct naar