Ga direct naar inhoud

Algehele narcose

Via de infuusnaald spuit de anesthesioloog de narcosemiddelen in. U valt binnen een halve minuut in een diepe slaap. Jonge kinderen worden vaak met een kapje in slaap gemaakt. Om de ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren wordt in veel gevallen, voordat de operatie begint, een plastic buisje in de luchtpijp of een gelmaskertje in de mond gebracht. U merkt daar niets van, want u bent dan onder narcose.

Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij u. Zij bewaken en besturen tijdens de operatie de vitale functies van uw lichaam. Dankzij de bewakingsapparatuur kan precies worden vastgesteld hoe uw lichaam op de operatie reageert. De ademhaling en de bloedsomloop kunnen zo nodig worden bijgestuurd en er worden medicijnen toegediend om de narcose te onderhouden. Ook zorgen zij ervoor dat uw vochtgehalte op peil blijft en dat u een bloedtransfusie krijgt toegediend bij sterk bloedverlies tijdens de operatie.

Voortijdig wakker worden tijdens de operatie is uiterst zeldzaam en het voorkomen hiervan heeft de voortdurende aandacht van de anesthesioloog en de assistent. Van minuut tot minuut wordt de narcose bijgesteld. Pas wanneer de slaapmiddelen niet meer worden toegediend zult u geleidelijk ontwaken.

Bijwerkingen en complicaties

Heeft u een geïrriteerde keel of bent u hees, dan kan dat komen door het buisje dat tijdens de operatie in uw luchtpijp zat om de ademhaling te kunnen regelen. Die irritatie en heesheid verdwijnen binnen een aantal dagen. Sommige patiënten worden misselijk van de narcose, gelukkig kan er vaak wat aan worden gedaan. Ernstige complicaties als gevolg van de algehele anesthesie komen zeer zelden voor, maar een effectieve therapie zonder bijwerkingen bestaat niet in de geneeskunde. Door verbetering van de bewakingsapparatuur, het beschikbaar komen van moderne geneesmiddelen en door een goede opleiding van de anesthesioloog en diens medewerkers is anesthesie tegenwoordig zeer veilig. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Zo kunnen er allergische reacties op medicijnen optreden. Bij het inbrengen van het beademingsbuisje kan uw gebit worden beschadigd. En door een ongelukkige houding tijdens de operatie kan een zenuw in de arm of het been beklemd raken, waardoor tintelingen en krachtverlies kunnen blijven bestaan. Ernstige complicaties tijdens of na de algehele anesthesie zijn veelal het gevolg van een calamiteit of hebben te maken met een slechte gezondheidstoestand al dan niet in combinatie met een zware operatie.

Narcose en zwangerschap

Er zijn geen gevallen bekend waarin de vrucht nadelige gevolgen van de narcose heeft ondervonden. Medicijnen zijn altijd wel op zwangere dieren uitgetest en aangetoond niet schadelijk voor de vrucht, maar deze testen zijn natuurlijk nooit op zwangere mensen uitgevoerd. Voor operaties, die uitgesteld kunnen worden, wordt dan ook voor alle zekerheid geadviseerd te wachten tot na de derde maand, als alle vitale organen zijn aangelegd. Het meest veilig is natuurlijk te wachten met de operatie tot na de zwangerschap.

Direct naar