Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Radiologie

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Aandoeningen
Patiëntenfolders
Patiëntfolders
  (Algemeen) Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg
  (Algemeen) Durf te vragen
  (Algemeen) Rechten en plichten van de patiënt
  Algemene röntgenonderzoeken
  Behandeling van een pees (Barbotage m.b.v. echo)
  Biopsie van een afwijking in de borst (Stereotactische biopsie)
  Botdichtheidsmeting (DEXA-onderzoek)
  CT-scan algemeen
  CT-scan met extra vocht voor- en na het onderzoek
  CT-scan met intraveneus contrast (contrastmiddel in de ader)
  CT-scan van de dikke darm (virtueel colonscopie)
  CT-scan van de kransslagaders met Dagopname (CT-cardiac)
  Darmpassage (tijdmeting Colonpassage)
  Echografie algemeen
  Echografie van de borsten
  Echografie van de buik (onderbuik, bovenbuik, nieren of aorta= lichaamsslagader)
  Mammografie (röntgenonderzoek van de borsten)
  MRI Algemeen (Beeldvormend onderzoek m.b.v. een sterk magnetisch veld)
  MRI van de borsten (inlegvel)
  MRI van de galblaas (MRCP) (inlegvel)
  MRI van de hersenen (inlegvel)
  MRI van de lever (inlegvel)
  MRI van de schouder, pols of heupgewricht (inlegvel Arthrogram)
  MRI, dunne darm (inlegvel)
  Naaldbiopsie van een afwijking in de borst
  Onderzoek van de aderen in de benen (duplexonderzoek)
  Onderzoek van de bloedvaten in de buik (Duplexonderzoek)
  Onderzoek van de bloedvaten in de hals d.m.v. ultrageluid (duplexonderzoek)
  Onderzoek van de slagaderen in de benen (duplexonderzoek)
  Plaatsen van een jodiummarker in de borst
  Punctie van een buikorgaan onder echogeleide
  Punctie voor onderzoek onder echogeleide (cytologische punctie)
  Punctie-, drainage-, biopsieonderzoek
  Röntgenonderzoek dikke darm
  Röntgenonderzoek dikke darm kinderen
  Röntgenonderzoek dunne darm
  Röntgenonderzoek van baarmoeder en eileiders (HSG)
  Röntgenonderzoek van de blaas (Mictiecystogram)
  Röntgenonderzoek van de maag, slokdarm, slikfoto
  Röntgenonderzoek van de slikfunctie
  Röntgenonderzoek van een mogelijke buikwand- of liesbreuk (Herniografie)

Poli  7
Telefoonnummer 0543 54 46 20
Faxnummer is 0543 54 47 32

Wat is radiologie?

Radiologie is het specialisme dat zich bezig houdt met het vaststellen van een diagnose, de aard en locatie van een ziekte door middel van röntgenstraling (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, mammografie of CT scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). Daarnaast verricht de radioloog puncties zodat weefselbiopten worden verkregen voor verder onderzoek.

De radiologen van het Medisch Spectrum Twente, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Ziekenhuis Groep Twente zijn gefuseerd tot één maatschap, Maatschap Radiologie Oost-Nederland (MRON).  Door deze fusie waarborgen zij kwalitatief hoogwaardige radiologische zorg voor alle aanvragers en patiënten in de regio. De verschillende radiologen van deze maatschap houden één van de ziekenhuizen als vaste standplaats zodat herkenbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid gewaarborgd blijft.

Onderzoeken
Alle onderzoeken op de afdeling radiologie worden uitgevoerd door röntgenlaboranten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de radioloog. De röntgenlaborant haalt u op uit de wachtkamer en vraagt u kledingstukken uit te doen. Het helpt als u gemakkelijke kleding draagt op de dag van het onderzoek. Wat allemaal uit moet hangt af van het onderzoek. Het helpt als u geen kledingstukken draagt met versierselen van metaal of plastic erop. Voor enkele onderzoeken gelden risicofactoren hiervoor wordt u dan gescreend.

Voor het plannen van spoedonderzoeken overlegt de aanvragend arts met één van de radiologen. De radioloog bepaalt samen met de aanvragend arts op welke termijn het onderzoek wordt uitgevoerd.

De aanvragend arts ontvangt een schriftelijk verslag van het onderzoek. U ontvangt de uitslag van het onderzoek telefonisch of via een vervolgafspraak op de polikliniek van uw arts.

Mag familie mee tijdens het onderzoek?
Bij hulpbehoevende patiënten maar zeker ook bij kinderen is het prettig als hulpverleners of familie bij het onderzoek aanwezig zijn om te helpen bij het onderzoek. Zij moet dan wel een loodschort dragen net als het personeel dat bij de patiënt blijft staan. Als het echter niet nodig is kan de familie juist beter buiten de kamer wachten. Overleg met de laborant die u helpt wat mogelijk is.

Bent u zwanger of denkt u mogelijk zwanger te zijn?
Overleg dan met uw aanvrager of de afdeling Radiologie. Zij adviseren u of het onderzoek wel door moet gaan. Geef het altijd door aan de röntgenlaborant indien u zwanger bent of het denkt te zijn. Borstvoeding is over het algemeen geen probleem maar ook hiervoor geldt dat u dit altijd door moet geven aan de röntgenlaborant.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services