Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Wat gebeurt er als u op de SEH bent

Nadat de secretaresse u heeft ingeschreven*, wordt u eerst ontvangen door de triageverpleegkundige. Deze beoordeelt uw klachten in de triagekamer. Daarna bepaalt de verpleegkundige aan de hand van vooraf vastgestelde normen hoe snel u door een arts onderzocht en behandeld moet worden. Dit wordt weergegeven met een kleur die aangeeft hoe dringend uw situatie is.

* De secretaresse van de SEH noteert de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Verzekeringsgegevens
  • Burgerservicenummer. Denkt u aan uw legitimatiebewijs, hierop staat uw burgerservicenummer vermeld.

Uitleg van de kleuren
Elke kleur geeft de mate van spoed aan, of anders gezegd: elke kleur bepaalt de zogenaamde ‘urgentiecategorie’.

 Kleur

 Urgentiecategorie

 Rood

 Geen wachttijd, acute behandeling

 Oranje

 Wachttijd maximaal 10 minuten

 Geel

 Wachttijd maximaal 1 uur

 Groen

 Wachttijd maximaal 2 uur

 Blauw

 Wachttijd maximaal 4 uur


Wachttijden

Iedere patiënt volgt het traject dat past bij zijn urgentiecategorie. Het kan daardoor voorkomen dat u langer moet wachten dan een patiënt die zich na u meldt. Of dat u sneller aan de beurt bent dan patiënten die al zitten te wachten. We streven ernaar om patiënten niet langer dan vier uur op de afdeling te laten zijn. U zult begrijpen dat dit niet altijd lukt. Drukte, onderzoeken en wachten op uitslagen zorgen ervoor dat wachttijden kunnen oplopen. De verpleegkundigen zullen u daarover (regelmatig) informeren.

Ook kinderen kunnen helaas op de SEH terechtkomen. Zij en hun ouders/begeleiders doorlopen dezelfde procedures als volwassenen. Wel zullen de medewerkers van de afdeling proberen kinderen voorrang te geven.


De behandeling
Binnen uw maximale wachttijd wordt u opgehaald en naar een behandelkamer gebracht.

Een SEH-verpleegkundige doet een kort onderzoek. Afhankelijk van de reden van verwijzing kan dit bestaan uit het opmeten van de lichaamstemperatuur, het meten van de bloeddruk en het tellen van de hartslag. Als het nodig is, wordt u aangesloten aan een bewakingsmonitor die uw bloeddruk, hartritme en ademhaling bewaken. Deze gegevens worden genoteerd. Vervolgens komt een arts-assistent om u nader te onderzoeken en eventueel verdere behandeling af te spreken of te starten.

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services