Ga direct naar inhoud

Spoedeisende Hulp (SEH)

Algemene informatie
Onderzoek & behandeling
Patiëntenfolders

Spoedeisende Hulp (SEH) add

Zeven dagen per week, 24 uur per dag is de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) open voor volwassenen en kinderen die spoedzorg nodig hebben. Jaarlijks komen ongeveer 12.200 patiënten op deze afdeling. 7.300 patiënten worden behandeld en gaan vervolgens weer naar huis, 4.900 patiënten worden opgenomen op een verpleegafdeling voor verdere behandeling.

Het SKB is een level 3 ziekenhuis, dat betekent dat er, naast de algemene basisvoorzieningen voor de acute opvang, ook acute beschikbaarheid van expertise op neurologisch gebied is en een intern traumateam.

Wanneer kunt u op de Spoedeisende Hulp terecht? add

De SEH is niet vrij toegankelijk voor iedereen die medische hulp nodig heeft. U dient verwezen te worden. Dit kan op drie manieren:

Via de huisarts tijdens kantooruren

Iedereen die in het verzorgingsgebied van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix woont en medische hulp nodig heeft, dient in eerste instantie contact op te nemen met zijn/haar eigen huisarts (of zijn/haar vervanger). Als de huisarts verdere behandeling of onderzoek op de SEH nodig vindt, stuurt hij u door. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur. 

Via de spoedpost huisartsen

Heeft u direct zorg nodig, maar is uw huisartsenpraktijk gesloten? Dan kunt u 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de spoedpost huisartsen. Dit kan alleen op afspraak. De spoedpost huisartsen is bedoeld voor dringende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Twijfelt u of u bij de spoedpost huisartsen terecht kan? Kan dan op: www.spoedpostwinterswijk.nl of www.moetiknaardedokter.nl en bepaal binnen 1 minuut of u naar de huisarts moet. Krijgt u via deze website het advies om te bellen naar de spoedpost? Bel dan naar 085 079 11 12.

Via een 112 melding

Als er sprake is van acute medische problematiek waarvoor men 112 belt, wordt de patiënt opgehaald met een ambulance. De ambulance brengt de patiënt naar de SEH voor verdere behandeling. 

Via een ander ziekenhuis

Als u behandeld bent in een ander ziekenhuis kan de behandelaar u het advies geven dat u zich voor verdere behandeling of onderzoek moet melden bij de SEH in uw eigen woongebied. U dient dan eerst telefonisch contact op te nemen met de SEH.

Controle-afspraak Spoedeisende Hulp add

Heeft u een controleafspraak op de Spoedeisende Hulp, dan kunt u zich melden bij de secretaresse van de Spoedeisende Hulp. Meer informatie over of een afspraak bij de Gipskamer.

Parkeren

Als u een controle-afspraak heeft op de Spoedeisende Hulp, dan kunt u geen gebruik maken van de parkeerplaats op de SEH. Deze parkeerplaats is gereserveerd voor spoedpatiënten. U kunt gebruik maken van de bezoekersparkeerplaats. Bij de ingang zijn voldoende rolstoelen aanwezig, wanneer u deze nodig heeft. Vervolgens volgt u route 5.2 om bij de SEH te komen.

Medicijnpaspoort op de SEH add

Om een goede behandeling te geven aan een patiënt is het noodzakelijk dat de arts beschikt over de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Ook is het erg belangrijk dat de arts weet welke medicijnen u op dat moment gebruikt. Neemt u daarom de medicijnen die u gebruikt mee naar de spoedeisende hulp, of zorg dat u een medicijnkaart bij u heeft waar de gebruikte medicijnen op staan. Een medicijnkaart kunt u downloaden op deze pagina.

Bent u al patiënt (geweest) bij het SKB? Dan kunt u in uw persoonlijke online zorgportaal Mijn SKB uw medicijnenoverzicht controleren. Klopt er iets niet (meer)? Geef dit dan door bij uw behandelend arts.

MRSA add

Bent u niet lang geleden medisch behandeld in een buitenlands ziekenhuis (of een andere zorginstelling), wilt u dit dan vooraf telefonisch melden aan de Spoedeisende Hulp via 0543 - 54 45 55. Mocht dit niet mogelijk zijn, wilt u dit dan direct bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp melden. U kunt namelijk besmet zijn geraakt met de MRSA bacterie, ook wel ziekenhuisbacterie genoemd. We nemen dan maatregelen voor uw eigen veiligheid en die van andere patiënten.

Als u werkzaam of woonachtig bent op een varkens- of kalverenhouderij, wilt u dit dan ook direct melden bij uw bezoek op de SEH. Indien u opgenomen moet worden, zullen kweken afgenomen worden en wordt u in afwachting van de kweekuitslag geïsoleerd verpleegd.

Netwerk Acute Zorg Euregio add

Binnen het Netwerk Acute Zorg Euregio zijn er afspraken gemaakt over de opvang en behandeling van traumapatiënten. Onder dit netwerk vallen de ziekenhuizen van Hengelo (Ov), Almelo, Enschede en Winterswijk. Als het nodig is wordt een ernstige traumapatiënt overgeplaatst naar het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de opvang van patiënten met de volgende aandoeningen:

  • verdenking op een lekkend aneurysma: patiënt wordt rechtstreeks door ambulancedienst vervoerd naar MST te Enschede
  • acuut hartinfarct: de ambulancedienst bepaalt of de patiënt direct wordt vervoerd naar MST te Enschede of naar de SEH van het SKB
  • CVA-patiënten: worden verwezen naar het SKB waar behandeling kan plaatsvinden.

Team Spoedeisende Hulp add

Op de Spoedeisende Hulp werken SEH-artsen, arts-assistenten en een physician assistant onder supervisie van medisch specialisten, SEH-verpleegkundigen, gipsverbandmeesters en secretaresses.

arrow_back arrow_forward

Onze zorgverleners

C. Brussé
C. Brussé BIG 59050003801 SEH-arts
E.M. Wiering
E.M. Wiering BIG 99052949201 SEH-arts
D. Westerman
D. Westerman Physician Assistant SEH i.o.
R. Saunier
R. Saunier BIG 09911401201 Internist acute geneeskunde
Praktische informatie
Route: 5.2
0543 54 45 55
Direct naar