Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
  • Home
  • Mijn SKB
  • SKBaby
  • Print
  • contact

Onderzoek en behandeling

Uw huisarts of een andere medisch specialist heeft u verwezen naar de reumatoloog. Het eerste bezoek aan de reumatoloog duurt gemiddeld een half uur. De reumatoloog zal u bij het eerste bezoek een aantal vragen stellen. Deze vragen zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de mogelijke onderliggende ziekte en de oorzaken hiervan. Enkele voorbeelden van vragen zijn:

  • Sinds wanneer heeft u klachten?
  • Komen er in de familie reumatische aandoeningen voor?
  • Bent u onder behandeling bij andere specialisten?
  • Kunt u uw klachten omschrijven?
  • Welke medicijnen gebruikt u? (graag een medicatieoverzicht of de medicijndoosjes meenemen)


Vervolgens zal de reumatoloog een lichamelijk onderzoek verrichten. Zo nodig volgt onderzoek van bloed, urine, röntgenfoto’s of andere beeldvorming. Voor aanvullend onderzoek zal soms een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De secretaresse informeert u hierover.

De reumatoloog zal op basis van de gegevens en de uitslagen van de gedane onderzoeken een zo goed mogelijke diagnose stellen. Daaruit volgen de mogelijkheden van behandeling en een indruk van de toekomstverwachting.

Enkele reumatische aandoeningen zijn moeilijk in een vroeg stadium te ontdekken. Soms zijn dan meer bezoeken nodig om tot een diagnose te komen en vervolgens een behandeling in te stellen. Het zo vroeg mogelijk ontdekken van een reumatische aandoening is van belang voor de behandeling en de prognose. Dit is vooral van belang bij de aandoeningen waarbij gewrichtsschade kan optreden. Veel reumatische aandoeningen treden in minder ernstige vormen op en reageren goed op behandeling. Soms wordt alleen een diagnose gesteld en is een behandeling met medicijnen niet nodig of mogelijk.

Een reumatische aandoening kan beperkingen opleveren in het dagelijks functioneren en/of de thuissituatie. Indien daar aanleiding toe is, zal de reumatoloog u eventueel naar de verpleegkundig reumaconsulent doorverwijzen.

Kenniscentrum Reumatologie
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis bieden samen een Kenniscentrum Reumatologie aan. U vindt dit onder https://reumatologie.slingeland.nl. Op deze site leest u uitgebreide informatie over reumatische ziekten, aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Specialismen

‹ Terug

ontwikkeling en realisatie: HPU internet services